Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Två socialdemokratiska nämndemän avgår efter politiska påtryckningar i samband med ”snippamålet”. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT

Domstolar politiseras av S-partiet

Ledare · Publicerad 00:00, 14 mar 2023

Nämndemännens riks­förbund gör helt rätt i att kraftfullt kritisera det olämpliga agerandet från Socialdemokraterna i Göteborg och som ledde fram till att två nämndemän vid hovrätten för Västra Sverige avgick efter det så kallade snippamålet.

Det är minst sagt uppseendeväckande att riksdagsman Mattias Jonsson (S) från Göteborg, tillika ordförande för det aktuella socialdemokratiska partidistriktet, kallar till sig de båda nämndemännen för ett samtal efter den omdiskuterade friande hovrättsdomen fallit.

Talet om att samtalets syfte, enbart, skulle ha varit ”stödjande” faller på sin egen orimlighet när slutresultatet blev att båda avsäger sig uppdraget.

Reaktionerna från S-partiet centralt och partiledaren Magdalena Andersson till att två nämndemän avgår efter politiska påtryckningar har varit vaga och sparsmakade.

Medan Sverige sedan flera år tillbaka under socialdemokratiskt ledda regeringar häftigt kritiserat EU-kollegorna Polen och Ungern för att ha politiserat domstolsväsendet och underminerat rättsväsendets självständighet, utspelar sig i vårt eget land olustiga och allvarliga exempel på att allt står inte rätt till med den saken här heller.

Nya dna-tester tar död på gamla myter om Beethoven

Kultur. Nej, Beethoven var inte svart och han blev inte förgiftad av bly. Nya dna-tester av den berömde... måndag 27/3 10:00

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10