Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

När Tobias Billström bjuder in företrädare för muslimvärlden med ambitionen att samarbeta mot islamofobi är det en nästan omöjlig balansakt att göra detta och samtidigt bevara en stabil grund av yttrandefrihet, skriver ledarskribenten. Foto: Oscar Olsson/TT

Avskaffa begreppet islamofobi

Ledare · Publicerad 08:32, 14 aug 2023

De senaste dagarna har vi fått något så ovanligt i Sverige som en saklig offentlig diskussion kring ett problematiskt begrepp i samhällsdebatten. Det handlar om uttrycket ”islamofobi”, som på sistone fått en orimlig nyckelroll i svensk utrikespolitik. En huvudanledning till att det borde avföras från det diplomatiska språket är att olika parter tycks helt oense om vad ordet faktiskt betyder.

”Fobi” passar över huvud taget illa som slutled i beskrivningar av olika former av kritik. Ordet fobi är i psykologins värld ett uttryck för en irrationell rädsla för något. Överfört till andra områden kan den psykologiska innebörden omärkligt glida med, vilket försvårar ett ärligt samtal. Att uttrycka en traditionell syn på kön och sexualitet är något annat än en irrationell rädsla för homosexuella eller transpersoner. Opposition mot totalitära eller våldsamma uttryck inom islam kan inte heller avfärdas som en fobi i psykiatrisk mening, utan är snarare en rationell kritik av ett destruktivt system.

Att fobi-etiketten likafullt har lyckats etablera sig i språket är inte skäl att upprätthålla den. Det finns andra, mer rättvisande begrepp som kan beskriva sakligt motiverade ifrågasättanden av etiska eller religiösa åskådningar och praktiker. Men när etiketten nu har fått ett så starkt genomslag blir definitionen extra viktig om diskussionen mellan olika parter ska bli begriplig. Och här spretar det betänkligt i tolkningarna av ett ord som ”islamofobi”.

Det är fullt begripligt att Ulf Kristersson och Tobias Billström vill finna sätt att desarmera risken för muslimska vredesutbrott. På det diplomatiska planet kan konsekvensen bli ytterligare strul med Turkiet och Natomedlemskapet. Och för medborgarnas trygghet handlar det förstås om den konkreta risken för dödliga terrorangrepp.

Regeringen balanserar onekligen på en instabil lina i sina försök att blidka muslimska grupper. Att söka samförstånd över åsiktsbarriärer får inte ske till priset att ge upp grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. När Tobias Billström bjuder in företrädare för muslimvärlden med ambitionen att samarbeta mot islamofobi är det en nästan omöjlig balansakt att göra detta och samtidigt bevara en stabil grund av yttrandefrihet. 

Även om vi skulle tolka regeringen välvilligt och förstå islamofobi som ”kränkande och hatiska uttryck ensidigt riktade mot islam” eller något ditåt, så är detta fortfarande långt ifrån en muslimsk tolkning av ordet. Religionshistorikern Mattias Gardell, som publicerat boken ”Islamofobi”, tycks i sin tolkning stå ganska nära muslimska länder, där nästan allt som upprör muslimer kan sorteras in under detta paraply. Eftersom islam i så hög grad är en hederskultur kan ett öppet samhälle aldrig gå en sådan kultur så mycket till mötes att den blir nöjd. För de mest hängivna islamisterna är detta mål inte uppnått förrän alla offentliga uttryck helt har underkastat sig sharia. 

Till detta kan dessutom läggas att många av dem som nu ropar på förbud mot koranbränning är samma röster som har applåderat provokationer och hädelser mot Bibeln och kristna trosuttryck. En huvudorsak till denna obalans är naturligtvis att sekulära svenskar inser att kristna som kränks inte kommer att svara med terrorattentat. Detta fenomen blir ytterligare en bekräftelse på varför polisiära och säkerhetspolitiska vägval inte bör styras av fruktan eller ideologi. ”Islamofobi” förblir ett ord som stjälper mer än det hjälper, och svensk utrikespolitik bör ta större hänsyn till grundläggande demokratiska rättigheter än till totalitära muslimska staters krav.

Opposition mot totalitära eller våldsamma uttryck inom islam kan inte heller avfärdas som en fobi i psykiatrisk mening, utan är snarare en rationell kritik av ett destruktivt system.

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00