Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Åsiktstvång om abort tystar den fria debatten

Ledare · Publicerad 00:00, 28 jan 2021

Drev är alltid obehagliga företeelser. Slirande på sanningen är också otrevligt. Men allra sorgligast i offentlig debatt är när rättfärdigheten trampas ner och orätten kan stå triumferande kvar.

Dagens Nyheters effektiva jakt på KD-kvinnornas nya ordförande Sarah Havneraas, med åtföljande knäböjande, innehöll samtliga dessa inslag. Det är så man vill gråta.

Abort är den märkligaste politiska frågan i Sverige. Eller rättare sagt: det märkliga är att detta är den enda fråga som helt saknar politisk konfliktdimension.

Både Krist­demo­kraterna och Sverige­demo­kraterna har inför medietrycket lagt ner ambitionen att åtminstone problematisera frågan och föreslå anpassningar till andra länders lagstiftning. I dag förväntas samtliga politiker i samtliga partier avlägga trohetseden: ”Jag har alltid varit en lojal efterföljare till nuvarande abortlag och kommer alltid att vara det.”

Och om någon, mot förmodan, skulle ha varit oppositionell före politikerlivet medför åsiktstvånget att historien måste tvättas ren. 

Vi känner igen sådana processer från världens totalitära system. Men nu har ännu en liknande episod spelats upp i det demokratiska Sverige. Och det har varit förnedrande för samtliga inblandade.

Alla politiker medietränas i att hantera situationer när media riktar in kikarsiktet med tuffa frågor. När DN tog kontakt, skulle Sarah Havneraas ha gjort följande: 

1) Bett att få frågorna i skrift, kunna söka råd och få tid på sig att svara.

2) Svarat rakryggat att hennes samhällsengemang alltid baserats på [X], att hon tidigare verkat för detta genom [Y], och att hon nu som politiker fortsätter det engagemanget genom [Z].

3) Gått till motoffensiv och utmanat det bakomliggande påståendet att det skulle ligga en motsättning i att verka för kvinnofrågor och samtidigt värna det ofödda människolivet.

En sådan respons hade stärkt förtroendet för henne själv, för partiet och dessutom kunnat ge en sund sakdiskussion. Visst hade det stormat till i det politiska vattenglaset, men sådant går över. Och den som står för sin hållning vinner alltid mer förtroende i längden än den som vänder både kappan och hela klädedräkten efter vinden.

Men i stället slingrade sig Sarah Havneraas, lade sig platt och avlade den bekännelse som både hon själv, journalisten och alla andra visste var varken sann eller sund: ”Jag har aldrig varit emot abort.” 

Resultatet blev det förväntade: maskineriet tuggade i gång med hårda anklagelser mot alla partier till höger om Centern om att de kanske ändå inte slutit upp helt kring Lagen med stort L, varpå partirepresentanter skyndade sig ut på torget för att intyga sin trohet.

Skådespelet är mycket märkligt. Prästen och tidigare moderatpolitikern Thomas Idergard frågade sig på Facebook om det finns något annat område där politiker avkrävs att ”offentligt avsvära sig själva drivkraften för att ge sig in i politiken” – det vill säga att inte alls ställa sig bakom alla lagar, utan tvärtom vilja förändra dem? 

Episoden visar återigen att abortfrågan är politikens mest fördummande. Självfallet finns det flera rimliga vinklar att diskutera kring lagstiftning, veckogränser, praxis, med mera, även för den som accepterar att aborter tillåts i lag. Men i stället tvingar DN och hela samtidskulturen fram ett spel som är både förnuftsvidrigt och ett moraliskt svek mot dem det faktiskt gäller: den gravida kvinnan och det ofödda barnet – två skyddsvärda individer, som det står i KD:s principprogram.

Men den poängen försvann återigen helt när den sorgliga dansen bland medier och politiker tog ännu ett varv.

Sverige – vi måste kunna bättre än så här.

Och den som står för sin hållning vinner alltid mer förtroende i längden än den som vänder både kappan och hela klädedräkten efter vinden.

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier