Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Undervisning och predikan om Jesu snara återkomst, det kommande fredsriket och skapelsens återupprättande bör vara central i våra församlingar, skriver Sven Almkvist. Foto: Unsplash

Allt som skymmer det väsentliga blir en snara

Ledare · Publicerad 00:10, 23 maj 2023

Det Bibeln talar mycket om borde rimligtvis återspeglas i vad som predikas från församlingarnas talarstolar och de många kommunikationsplattformar som syftar till att sprida Bibelns budskap. Borde då inte det budskap som kyrkans huvud, Jesus Kristus själv, valde att förkunna också i högsta grad prägla hans efterföljares val av budskap?

Är det verkligen sunt att mer marginella ämnen i Skriften ska ta stor plats i kyrkans talarstolar, fylla kurserna i de teologiska utbildningarna samt dominera kristen media? Miljöfrågor, jämlikhetsfrågor, orättvisefrågor och frågor om sexuella rättigheter med all respekt, men de är långt ifrån Bibelns huvudämnen.

Vad talar då Bibeln mycket om? Vad är Mästarens huvudbudskap och vad fyller de nytestamentliga författarnas hjärtan och pennor?

Jesus sade: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!” (Mark 1:15). Guds rikes ankomst och omvändelsens nödvändighet var profeten från Nasarets budskap.

Jesus, Guds rikes kung, personifierar evangeliets budskap, och hans första ankomst innebar att Gud nu inrättar ett nytt förbund där alla folk, inte bara det judiska folket, välkomnas in i detta rike genom tron och pånyttfödelsens under. Att Gud nu i Kristus vill försona alla folk med sig är de nytestamentliga författarnas övergripande tema. Detta är och förblir den sanna kyrkans – Guds egen församlings – huvudbudskap.

Allt som skymmer detta korsmärkta budskap blir en förförelse bort från det väsentliga.

Det andra övergripande budskapet i Nya testamentet är sanningen om att Jesus ska komma tillbaka. Guds rike, som nu verkar inom det nya gudsfolket, ska en gång manifesteras synligt på jorden när rikets kung kommer tillbaka. Det tusenåriga fredsriket blir en verklighet och skapelsens återupprättelse påbörjas.

Denna spännande framtidstro är kyrkans bekännelse och borde prägla varje predikan och dominera de teologiska utbildningarna. Men när hörde du senast en predikan eller bibelstudieserie om den sista tiden och Kristi ankomst?

”Tillkomme ditt rike”, ber kyrkan varje söndag, och trosbekännelsen lyder: ”… därifrån igenkommande till att döma levande och döda.”

Ni trogna predikanter och skribenter, förkunna mer för oss vad Skriften säger om allt detta! Väckelsetider präglas alltid av att just dessa två huvudämnen – korsets budskap och Jesu återkomst – blir dominerande teman i förkunnelsen. I tider av avfall blir annat viktigare.

Förkunnelsen om Jesu snara återkomst skapar missionsiver och en längtan efter det heliga livet och en tröst för en lidande värld.

Bibelns näst sista vers lyder: ”Amen, kom, Herre Jesus!” (Upp 22:20).

Men när hörde du senast en predikan, en bibelstudieserie, om den sista tiden och Kristi ankomst?

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10