Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Jesus har inte lovat att vi ska slippa den fysiska döden, men han har lovat att ta emot oss, att vi ska få vara hos honom. Framtiden är bara ljus för den som tror på Jesus, skriver Stefan Swärd. Foto: Pixabay

Allt handlar om mötet med personen Jesus

Ledare · Publicerad 00:00, 19 okt 2019

Kristendomen handlar inte i första hand om en uppsättning värderingar. Kristendomen handlar inte i första hand om ett lärosystem. Kristendomen handlar inte i första hand om goda ideal och allmän skötsamhet.

Kristendomen handlar om en person, Jesus Kristus. Kristendomen är Kristus. En övertygelse om att han är just den person han säger att han är. Han sade att han var vägen, sanningen och livet. Han sade att han var världens ljus. Han sade att han var livets bröd. Bibeln säger att det inte finns frälsning hos någon annan. Den som tror på honom ska inte förgås, utan ha evigt liv.

Vårt eviga väl står och faller med vår relation till Kristus. Ett av hans sista ord till lärjungarna var att han hade all makt i himlen och på jorden.

Vi är några miljarder människor i dag som är övertygade om att det var sant, det som Jesus sade. Vi är också övertygade om att han är uppstånden från det döda, finns i dag i himlen och ska synligt komma tillbaka till denna värld.

Att bli kristen handlar om mötet med Kristus till ett förvandlat liv. Att vara kristen handlar om att följa Kristus. För att kunna följa honom måste vi läsa och studera det han har sagt; därför är Bibeln som Guds ord helt avgörande för det kristna livet.

Att bli kristen handlar om att bli en del av Kristi kropp, att vara förenad med Kristus. Vi är hans ambassadörer här i världen, företrädare för ett annat rike. Vi är hans händer, hans fötter, hans mun – vi är hans kropp.

Kristus är kung, han regerar över Guds rike. Han har segrat en gång för alla genom sin seger över mörkrets makter på korset. Vi ser ännu inte allt underlagt honom, då skulle vår värld inte se ut som den gör. Men han har lovat att komma tillbaka.

När han kom till jorden första gången kom han som en liten baby i Betlehem. När han kommer nästa gång, kommer han som kung, och ska då besegra den onda regimen i världen, det antikristliga riket. Därför behöver vi kristna inte leva i rädsla och fruktan; vi vet är Kristus är kungen, och han ska ta herraväldet synligt när han kommer tillbaka.

Det finns en tydlig åtskillnad i Nya testamentet mellan Guds rike, där Jesus är kung, och denna världens riken. Vi blir en del av Guds rike genom att födas på nytt, inte genom ett politiskt program eller nationstillhörighet.

Trots den kristna kyrkans enorma spridning och spretighet är Kristus den kristna kyrkans huvud. All form av kristet ledarskap på alla nivåer handlar om att söka Kristi vilja för sin kyrka. Att leva i trohet till kyrkans herre är den stora utmaningen för alla pastorer och kyrkoledare.

Hur vi än vrider och vänder på frågan har Kristus uppmanat oss kristna att älska varandra som Kristus har älskat oss. Och det är inte förhandlingsbart.

Det kristna hoppet handlar inte bara om en avlägsen framtid. När vi genom döden lämnar detta jordeliv har Kristus lovat att möta oss på andra sidan. Han har inte lovat oss att vi ska slippa den fysiska döden, men han har lovat att ta emot oss. Han har lovat oss att vi ska få vara hos honom.

Vi kan inte föreställa oss var himlen finns i dag, eller hur den är beskaffad. Men vi vet att där bor Kristus, han sitter på Faderns högra sida, och han vill ta emot oss.

Hårdrockslegendaren Alice Cooper, som knappast är berömd för kristen tro och kristet leverne, sade i en Skavlanintervju häromveckan: ”Bäst är att dö i sömnen, när man vaknar är man i himlen.”

Antingen får vi vara med när Jesus kommer tillbaka eller också dör vi och vaknar i himlen. Framtiden är bara ljus för den som tror på Jesus.

Hur vi än vrider och vänder på frågan har Kristus uppmanat oss kristna att älska varandra som Kristus har älskat oss. Och det är inte förhandlingsbart.

OM ställer om – vill hjälpa svenska församlingar

Mission. Ett 70-tal personer som skulle gjort kortare missionsresor genom OM Sverige under våren har fått... torsdag 9/4 14:36

Senaste nytt