Krönika

Vi har ett val att göra i den situation Sverige befinner sig i.

Publicerad Uppdaterad

Sverige behöver människor som likt Daniel dagligen bad för sitt land och sitt folks framtid.

Den senaste tiden har varit turbulent med demonstrationer och oroligheter på våra gator. Våldet har ökat, de olika gängen skjuter ihjäl varandra och hatet frodas. Vad är det som händer med Sverige och hur förhåller vi oss i den här situationen?

Jag tror att alla nationer på jorden har en unik och välsignad kallelse från Gud. Om nationerna går in i den kallelsen och fullföljer den kan det leda till mycket stor välsignelse för väldigt många människor. Även vårt land Sverige har en viktig kallelse från Herren, men det som händer just nu känns som ett uttryck för den andliga kamp som utspelar sig i den osynliga världen.

Det är en kamp om vårt lands framtid, en kamp mellan ljuset och mörkret, och vi befinner oss mitt i denna kamp.

När jag var liten hade jag förmånen att gå i söndagsskola och där sjöng vi ibland en sång som i en av verserna hade en strof som gick ungefär så här: ”Jag vill va' som Daniel och jag vill va' som Ruth.” Jag minns att killarna tävlade med tjejerna om vem som kunde ropa högst när vi klämde i på ”Daniel” och ”Ruth”. Där och då tänkte vi väl inte så mycket på själva innebörden av sångens betydelse.

Men det var nog egentligen en profetisk sång eftersom de förebilder vi läser om i Bibeln, vilka fick betyda oändligt mycket för judarnas beskydd och befrielse, de förebilderna behövs i Sverige i dag. Vi behöver människor likt Ester, som trots omöjliga omständigheter fick möjlighet att gå in till kungen och vädja för sitt folks bästa. Hon använde sitt förtroende och den position Gud gett henne väl, och rättvisan segrade. Vi behöver människor som likt Deborah inspirerade folket och profeterade om en mäktig seger.

Sverige behöver människor som likt Daniel dagligen bad för sitt land och sitt folks framtid. Vi behöver människor som har profetisk insikt och förmåga att tyda tidens tecken och som likt Daniel kan vara rådgivare åt landets högsta ledning.

Sverige behöver människor som inte bara söker sitt eget bästa och som inte låter sig påverkas av vare sig berömmelse eller förföljelse. Daniel stod i sjuttio år inför de olika kungar som regerade i Babylon och Persien, men han ändrade inte sin karaktär eller förhållningssätt för att passa in och bli accepterad; hans budskap var detsamma genom hela hans liv, och han fruktade och tillbad Gud genom alla säsonger.

Ena stunden upphöjdes Daniel till att vara näst intill gudomlig, för att i nästa stund bli kastad ner i lejongropen. Han fick se sina närmaste vänner slängas i den brinnande ugnen till följd av att ledarskapet var genomkorrupt och alltigenom sjukt. Daniel stod fast i alla olika omständigheter och han bad sig igenom varje situation.

Hans böner gjorde så att änglar blev aktiverade, och till slut gick de profetiska orden i fullbordan om att judarna skulle få återvända tillbaka till sitt land från den babyloniska fångenskapen.

Vi har ett val att göra i den situation Sverige befinner sig i. Antingen sitter vi passiva och ser hur landet sjunker djupare ner i mörkret, eller så reser vi oss upp och blir starka i Guds mäktiga kraft, tar på oss vapenrustningen och strider i bön för vårt lands bästa. Gud har en framtid och ett hopp för varje nation, så också för Sverige.  

Powered by Labrador CMS