Krönika

Nu är det tid att välkomna allt som Herren vill göra mitt ibland oss.

Publicerad Uppdaterad

Historien visar att det verkar som om nöd och svårigheter måste komma för att människor ska börja söka Gud.

Det finns många profetior som talar om att 2020 är ett speciellt år. Det finns även profetior som talar om att hela decenniet 2020–2030 kommer att bli en tid då stora skakningar ska komma, men att Gud mitt i dessa skakningar ska välsigna sitt folk på ett mycket konkret och härligt sätt.

Profetior ska alltid prövas och först och främst söker vi Gud, men det är också viktigt att inte förakta eller underskatta tilltal som kommer till oss genom profeterna. Gud har inrättat den tjänsten; den fanns i det gamla förbundet, och den finns i det nya förbundet. När Gud vill förmedla ett budskap till oss talar han ofta genom människor som fått kallelsen att förmedla ord från Guds hjärta.

Vi kan läsa i Gamla testamentet att folket gång på gång gick vilse och hamnade i nöd, men när de omvände sina hjärtan och sökte Gud så kom han med svar, och detta svar gavs ofta genom profeterna.

Under de senaste åren har många upplevt en större nöd för vårt land och många bönealtaren har rests upp på olika platser. Vi har bett att Gud ska komma med sin närvaro, vi har bett om en andeutgjutelse som förnyar, förvandlar och berör, och vi har ropat till Gud om väckelse. De profetiska tilltal som kommit kan vara ett svar på våra böner.

Så kom så denna pandemi, som tar allas uppmärksamhet. Om man googlar på ”coronavirus” får man (i skrivande stund) 13 870 000 000 träffar på 0,48 sekunder (!). Hela världen är upptagen med det som nu sveper över jorden som en farsot. Människors hälsa är hotad och fruktan griper tag i många, familjer separeras och ekonomin raseras. Man frågar sig när detta ska ta slut och hur det kommer att bli sedan.

Jag tror vi måste förhålla oss till den här krisen på rätt sätt. Vi kan tillsammans med Herren och varandra göra något gott av det som händer. Det är dags att söka Gud mer än någonsin och fråga honom: ”Vad vill du säga till oss i dessa skakningar?” Låt oss omvända oss till honom, läsa hans ord, förändra vårt tankesätt, och vända tillbaka till sant lärjungaskap och den första kärleken.

Låt oss i den här tiden lära känna honom på ett djupare sätt, vem han är och vilka vi är i honom. Låt oss komma till insikt om att vi är utsända av honom till den här världen med ett budskap om frälsning, hopp och helande. Låt oss återvända till det som är allra viktigast: att älska Herren av allt vårt hjärta, all vår själ, och allt vårt förstånd.

Låt oss gå in i den kallelse som vi alla har, att bereda vägen för vad Herren vill göra i vårt land. Om vi håller våra ögon fästa på Jesus så är vi inte ensamma i den strid som pågår. Tvärtom, Herren strider för oss när vi lyfter vår blick till honom.

Historien visar att det verkar som om nöd och svårigheter måste komma för att människor ska börja söka Gud. När livet leker kommer Gud långt ner på de flesta människors prioriteringslista, men när det skakar runt omkring börjar man fundera på annat än materiella saker.

Låt oss därför göra det bästa av den här tiden och låt oss aldrig mer gå tillbaka till det ”normala”, alltså det läge som var innan den här krisen. Jag tror att Gud vill göra något nytt, något annorlunda, och just nu har vi tid och möjlighet att ställa om och söka honom på ett djupare sätt.

Nu är det tid att välkomna allt som Herren vill göra mitt ibland oss. Tillsammans med honom och varandra tar vi emot det med öppna hjärtan.

Powered by Labrador CMS