Krönika

Låt oss stå tillsammans

Publicerad Uppdaterad

Jag hade under 2000-talets början förmånen att jobba tillsammans med några israeliska företag med briljanta affärsidéer. Att man har en briljant idé innebär inte automatiskt framgång, utan det är många parametrar som behöver komma tillsammans för att det ska bli ett lyckosamt företag.

Det som dock slog mig under många av mina resor till Israel var landets enorma utvecklingspotential, från landets grundande 1948 och fram till 2000-talet. Landet har gått från att vara ett kargt stenlandskap till att blomstra, och då inte bara med sina rika odlingar utan även teknologiskt.

Hur kunde detta till antalet lilla folk få så lite att blomstra så mycket?

Vi kristna har ett uppdrag i den tid vi står i nu, som är livsviktig, att stå upp för landet Israel och det judiska folket. Vi kan ha oändliga diskussioner om rätten till territoriala områden och när och hur människor har flytt eller blivit bortdrivna, men jag tror att konflikten ligger på ett större och djupare plan. Det handlar om olika ideologier eller -ismer som kolliderar, och vi i väst sitter fast i vårt postmoderna tänkande att allt som du känner eller upplever är rätt. Rätten till det egna försanthållandet har trumfat den faktiska sanningen.

Till expempel är det svårt att förstå hur grupper såsom hbtq-rörelsen i vårt samhälle demonstrerar för Hamas (Palestina) – samtidigt som just denna grupp skulle ha dödats om de bodde i Gaza. Logiken kring rätt och fel har på något sätt klivit ut genom dörren.

Det har skrivits, filmats och dokumenterats mängder om denna konflikt och lösningen finns ingenstans att hitta. Det har skrivits fredsavtal och överenskommelser, men uppenbarligen verkar de inte funka. För det kommer aldrig gå att komma fram till en fredlig lösning så länge man väljer att spela olika idrotter, för olika idrotter har olika regler och format. Försök att spela tennis med regler från fotboll på en isrink. Det kommer inte att funka.

Här krockar det judiska tänkandet med det muslimska, alltmedan västvärlden försöker bestämma idrottsarenan för hur lösningen ska se ut.

Det kommer att behövas något mer än politikers smarta lösningar. Det behövs ett ingripande av Gud.

Det kommer att behövas något mer än politikers smarta lösningar. Det behövs ett ingripande av Gud.

Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för det som är rätt, sant och rättfärdigt. Så hur kan vi göra det? Dels behöver vi bli mer pålästa så att man kan föra sakliga diskussioner om det som händer och varför det händer. Jag upplever alltför ofta att det finns för lite kunskap, rent historiskt, om landet Israel.

Vi har också ett enormt problem i hela västvärlden med anitsemitism som vi behöver stå emot på alla sätt vi kan – till exempel genom vår köpkraft. Lika mycket som människor avstår från att köpa israelisk frukt, kan vi gå och köpa just de frukterna för att visa vårt aktiva stöd.

Det är dags att stå upp för det judiska folket. För om de löften som Gud gav till Abrahams, Isaks och Jakobs folk inte längre gäller i dag – vilka löften gäller då oss i dag?

Powered by Labrador CMS