Krönika

Godkänner USA Irans jihad?

Publicerad Uppdaterad

Chefen för Mossad i Israel kallar avtalet i dess nuvarande form för en ”strategisk katastrof.”

Jihad är ytterligare ett begrepp som har blivit svårt att prata om. Ibland på grund av en reell fruktan för islamofobi, men än vanligare för att anklagelsen om islamofobi används för att tysta dem som vågar kritisera problematiska aspekter av islam. Om man alls öppnar upp för samtal om jihad problematiserar man ofta begreppet till den grad att inget väsentligt kan sägas om fenomenet.  

Det är relativt accepterat att det finns två former av jihad, ofta kallade den stora och den lilla jihad, där den ena formen är den interna kampen mot ondska i varje människa och den andra är spridandet av islam, genom vapen eller andra medel. Det finns utan tvekan flera aspekter av jihad.

Tittar man historiskt ser man att jihad för att sprida islam med vapen eller makt har varit en dominerande form. Detta skedde i två huvudvågor (samt flera mindre): den arabiska på 600-talet och 700-talet, samt den turkiska/osmanska på 1300–1700-talen. Efter att det osmanska imperiet miste sitt militära herradöme var den islamska världen inte längre i stånd att sprida islam på samma massiva sätt.

Den moderna islamska fundamentalismen försöker emellertid fortsätta denna kamp – som de anser vara en plikt för varje muslim – men med andra metoder. Den vi bäst känner till är bruket av terror, till exempel genom al-Qaida, IS och Boko Haram.

Saudiarabien och andra oljerika länder använder sina ekonomiska muskler för att sprida islam med hjälp av överbevisning och propaganda. Finansiering och ideologisk kontroll av akademiska institutioner och byggandet av moskéer och muslimska institutioner i väst, samt bruk av världstäckande mediekanaler, är deras metoder.

Och så har vi Iran. De tillämpar ett stort batteri av metoder med målet att sprida ”den islamska revolutionen”: politisk manipulation, diplomati, hot, ekonomiskt bistånd, samt en lång rad tilltag som främjar terror. Men mullaregimens mål är jihad, att sprida den islamska revolutionen.

Och nu verkar USA vilja hjälpa dem genom att avskaffa de ekonomiska sanktionerna. Europa har länge velat finansiera Irans ondskefulla agenda och har delvis gjort det genom sin ljusskygga handel med denna terrorregim. Om atomprogramavtalet undertecknas kommer det att garantera Iran intäkter på tiotals om inte hundratals miljoner dollar årligen.

Det är dessa pengar som gör Iran till ett regionalt hot, eftersom det möjliggör för dem att stötta terrorgrupper från Jemen, via Irak, Syrien, Libanon och till Gaza – samt andra platser i världen.

Chefen för Mossad i Israel kallar avtalet i dess nuvarande form för en ”strategisk katastrof.” Och Israel har orsak att slå larm, eftersom landet troligtvis kommer att känna av de direkta konsekvenserna först, om avtalet signeras.

Västvärldens avvikelse från moraliska principer till fördel för ekonomisk vinning är i realiteten en finansiering av jihad mot sig själv.

Tumme upp

För israelisk armé och polis som hittills i år har avvärjt 40 smugglingsförsök av vapen och narkotika vid den egyptiska och jordanska gränsen, jämfört med 21 försök åren 2020–21.

Tumme ned

För nya ledaren för vänsterextrema Meretzpartiet, Zehava Gal-On, som hävdar att ”Bara inte Netanyahu” är en politisk plattform. Det är ett ovärdigt vitmenande av personangrepp och hatretorik för att vinna röster.

Powered by Labrador CMS