Bönekrönika

Be gärna om Guds kraft – men agera också

Anethe Carlsson
Publicerad

Det finns en gudomlig ordning som vi som troende behöver vara uppmärksamma på. Gud ger oss löften, som i Markusevangeliet 16:15–18:

”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” 

Jesus lovar att om vi går ut med evangeliet så ska han bekräfta sitt Ord, sin vilja, genom under och tecken.

Löftet är förknippat med att vi går ut och delar de glada nyheterna om frälsning. Har du tänkt på att vi ofta ber om Guds välsignelse genom under och tecken, men vi delar inte lika ofta evangeliet, vilket är uppdraget? Vi har nog alla någon gång sagt: ”Jag är ingen evangelist”, det vill säga, ”någon annan ska gå ut med budskapet om frälsning”, medan vi stannar i soffan.

Kanske vi där har svaret på varför vi ser så lite av Guds kraft i vår del av världen? För de troende behöver inte Guds kraft i soffan, om du förstår vad jag menar.

Löften i Bibeln är alltid förknippade med ett uppdrag: Om vi går och handlar efter hans vilja så utlöser det Guds välsignelse.

Har du tänkt på att vi ofta ber om Guds välsignelse genom under och tecken, men vi delar inte lika ofta evangeliet, vilket är uppdraget?

Ta till exempel berättelsen om Josua. Han fick uppdraget att inta Jeriko så som Gud ville. ”Gå runt staden i sju dagar, sju varv, och slutligen ska ni ropa högt. Då ska Gud låta murarna falla.” Gud ger ett löfte om sitt ingripande, men hans välsignelse och handlande är kopplade till vårt handlande.

I Matteusevangeliet 9:37–38 ger Jesus oss uppdraget att be skördens Herre att han ska sända arbetare till sin skörd: ”Och han sade till sina lärjungar: ’Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.’”

Ett löfte, men också ett uppdrag att be, vilket utlöser Guds handlande, hans välsignelse.

Vi kan inte förvänta oss Guds välsignelser genom hans löften utan att också vara en del av uppdraget. Vi fokuserar gärna på Guds välsignelser, hans löften, men det är dags att fokusera på uppdraget som utlöser hans kraft.

Det finns ingenting som är så kraftfullt och som utlöser Guds kraft så som omvändelse och bön. De är nyckeln till dörren för Guds handlande bland sitt folk och i vårt land. 

Så, mina vänner, det är dags för handling, i våra församlingar men också i vårt vardagsliv.

”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krön 7:14).

Powered by Labrador CMS