Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Sanningen bistår yttrandefriheten

Israelkrönika · Publicerad 00:10, 21 sep 2022

Det tyska mediehuset Deutsche Welle (DW) kom i början av september med nya riktlinjer för hur deras personal ska relatera till Israel. Orsaken är att deras reportrar vid ett flertal tillfällen kommit med starkt antisemitiska uttalanden, ibland även förnekat Israels rätt till att existera som egen stat.

DW avskedade redan förra året flera anställda på grund av detta. European Legal Support Center, som representerade en av dessa i den påföljande rättegången, kritiserade DW och sade: ”Det här fallet illustrerar en oroande trend i Tyskland av institutionaliserat tystande av palestinska röster genom ondskefulla metoder.”

Frågor som gäller yttrandefriheten är sällan enkla. Det är hedervärt att DW både inser problemet och gör något åt det. De flesta mediehusen i Europa gör varken det ena eller det andra.

Generellt sett bör yttrandefriheten vara liberal, nästintill total. Utvecklingen de senaste åren har bara understrukit detta. Vi vill inte ha ett samhälle där bara fullständig konsensus ger ”medlemskap”.

Däremot finns det grundläggande spelregler som det enkla faktum att man är en del av mänskligheten påläggs oss och helt naturligt begränsar yttrandefriheten. Uppmuntrande till våld och mord är en dylik begränsning som den stora majoriteten accepterar.

Rätten att existera som stat är en annan rättighet som det, i stort sett, råder universell konsensus kring. Det finns, mig veterligen, inte en enda stat i världen i dag vars rätt att existera kontinuerligt ifrågasätts – förutom en: Israel. Man kan, och har historiskt sett, ställt frågetecken inför olika regimer, men knappast inför själva statens rätt att existera.

När DW sätter riktlinjer som är anpassade enbart för Israel och judarna bidrar det till att dra fokus till själva problemet. Detta skapar i sin tur en plattform för antisemiterna att främja sina idéer. Och som vi såg här ovanför accepterar de ingen kritik, utan går på offensiven och kallar kritiken mot dem för ett ”institutionaliserat tystande” av deras ståndpunkt.

Smart drag! I en handvändning har förövaren blivit offer. Fokus försvinner från deras hätska uttalanden och i stället framställs Israel och judarna som en priviligierad grupp som får fördelar som andra inte har. Resultatet blir att det är svårare att hålla en objektiv och saklig diskussion om vad som är legitim kritik.

I stället för att förbjuda det onda bör man se till att stärka det goda. Med andra ord, se till att en saklig bild blir dominerande i rapporteringen om Israel. När den intellektuella eliten, med god hjälp från en så gott som enad medievärld, under flera decennier har spridit en extremt ensidig, fördomsfull och överdrivet kritisk bild av Israel, blir frågan om Israels rätt att existera bara en logisk fortsättning.

Målet måste därför vara att se till att objektivitet, sundhet och sanning blir norm. Så länge det inte är fallet, kommer de röster som ifrågasätter Israels existens bara stärkas.

Tumme upp
För dem som cirka år 1 300 f Kr högg ut och fyllde en gravgrotta söder om Tel Aviv med dussintals krukor och lerkärl och därefter förseglade den. I söndags upptäcktes grottan, och historien som stått stilla i grottan i 3 300 år började igen.

Tumme ner
För över 300 arabiska israeler som identifierar sig med IS och är villiga att utföra terrorangrepp mot sin egen stat. Israel ökar övervakningen av dessa nu när högtiderna snart inleds.

I stället för att förbjuda det onda bör man se till att stärka det goda.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00