Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Så blir folk anhängare till ”den palestinska saken”

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 24 jun 2020

Om man tittat noggrant på Black lives matter-demonstrationerna (BLM) den senaste tiden har man kunnat lägga märke till flera så kallade ”palestinska flaggor”, eller rättare sagt PLO-flaggor. Många blir med rätta förundrade över detta fenomen, men för dem som har följt den arabisk-israeliska konflikten några år kommer det inte som någon överraskning. PLO-flaggor liksom pro-palestinska slagord och färger dyker upp i de mest otänkbara sammanhang.

När ordet apartheid nämns i dag är det inte osannolikt att många tänker på ”Palestina” snarare än Sydafrika. Det palestinska självstyrets (PA) propagandamaskineri – och här talar vi verkligen om fullvärdig propaganda – har lyckats klistra denna term på Israels relation till de palestinska araberna till den grad att ”Israel” är ett av de mest sökta orden kopplat till ”apartheid” på Google.

Den palestinsk-arabiska historiebeskrivningen har också tillägnat sig status som offer för kolonialism, imperialism, statsterrorism, krigsförbrytelser, kapitalistiskt utnyttjande och rasism, för att nämna några. Ja, man har till och med fräckheten att framställa sig själva som offer för nazism – som fångar i koncentrations- och utrotningsläger, utsatta för etnisk rensning och folkmord.

Nästan var i världen man än finner någon som står upp emot orättfärdiga fenomen kommer man att se hur pro-palestinska aktivister hoppar på vagnen. Och den saken gör de mycket bra.

För att återgå till BLM publicerade The Palestine Museum US den 1 juni ett inlägg på Instagram med en teckning av George Floyd med ”palestinasjal” runt halsen och PLO-flaggan som bakgrund. Den medföljande texten sade: ”Tillsammans mot orättfärdigheten.” Men vad har de två sakerna med varandra att göra?

Det palestinsk-arabiska propagandamaskineriet bygger på två principer och spelar på mänskliga faktorer (jag uttalar mig nu inte om BLM). Princip 1: Lidande är detsamma överallt, och om någon lider är det någon annans fel. Det finns inga utomstående faktorer eller eget ansvar. Princip 2: Den som lider har den moraliska överhögheten. Lidande ger dig rätt, lidande gör att du kan ursäktas för dina handlingar.

Baserat på detta anser pro-palestinska aktivister det fullt naturligt att rida på andras vågor – och de bakomliggande orsakerna till lidandet är oväsentliga.

De mänskliga faktorerna är till att börja med empati; människor reagerar starkt när de hör om apartheid, rasism och utnyttjande. Det är som det ska vara. Men det är den andra faktorn som skapar problem: generell brist på kunskap samt motivation till att kontrollera grundläggande fakta.

Propalestinsk propaganda skulle falla om folk tog sig tid att kontrollera dess påståenden. Men maskineriets erfarenhet säger dem att de kan slippa undan med enkla slagord och uppdiktade kopplingar. Det blir däremot aldrig en sund och konstruktiv debatt i detta ämne om inte fakta respekteras.

Det är dags att slå omkull detta korthus. Men låt oss samtidigt se till att vi bevarar kärleken till och respekten för människor – ”vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek” (Ef 4:15).

Tumme upp

För ”roterande premiärminister” Benny Gantz, som i söndags frånsade sig en premiär­minister­bostad och andra fördelar medan han väntar på att tillträda premiär­minister­posten. Ett viktigt symboliskt beslut i en tid av ekonomiska utmaningar för alla.

Tumme ner

För Pink Floyd-musikern Roger Waters. Den välkända antisemitiska amerikanen uttalade i lördags att den israeliska armén har tränat USA:s polis i att döda, och tillade att sionismen, ”den fula skamfläcken”, måste tas bort.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00