Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

När organisationer missbrukar sitt inflytande

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 13 jan 2021

I slutet av december undertecknade femton män­nisko­rätts­organ­isa­tioner (MRO) ett upprop där de anklagar Israel för att inte förse det palestinska själv­styret (PA) med vaccin mot corona­viruset. Uppropet fick inte särskilt bred täckning i internationella medier, även om man alltid kan lita på brittiska Guar­dian när det gäller ämnen som kan skada Israel.

Men var säker på att våra politiker uppmärksammades på uppropet.

Alla har hört talas om Amnesty International (AI) och Doctors of the World, och kanske även B’Tselem, Adalah, Gisha och Rabbis for Human Rights. De är alla MROs som åtnjuter stor respekt och som alla finansieras av bidrag från bland annat Sverige, Norge, Finland och EU.

De rapporter som dessa organisationer sammanställer citeras regelbundet i medier och används inte sällan som underlag för våra politiker när de tar ställning i konflikten mellan de palestinska araberna och Israel.

Men vad händer om dessa organisationer missbrukar sitt inflytande för att främja en anti-israelisk agenda – är inte faran då stor att det leder till anti-israeliska beslut hos våra politiker?

I uppropet citerar organisationerna Geneve­konventionen, som säger ”ockupationsmakten är skyldig att införa nödvändiga preventiva åtgärder för att bekämpa spridningen av smittsamma sjukdomar och epidemier” (min övers). De tillägger att detta inkluderar köp och distribution av vaccin till de palestinska araberna.

De påstår också att PA inte har ekonomiska möjligheter att köpa vaccin på egen hand.

Organisationen ”glömmer” däremot internationella Röda korskommitténs tolkning av denna lag, vilken alltsedan 1958 har utgjort praxis världen om. Den säger att huvudansvaret för hälsotillståndet ligger på ”den ockuperade” själv.

Israels officiella position är att Judéen och Samarien inte är ockuperade områden, utan omdiskuterade områden; Israel är därför ingen ockupant. Däremot har de sagt att de vill åta sig en ockupants plikter, så folkrätten gäller.

Men det finns också andra avtal mellan parterna, vilka gör folkrätten irrelevant i det här fallet. Faktum är att 95 procent av de palestinska araberna i Judéen och Samarien står under PA:s fulla kontroll. De bor i så kallade A-områden, och om Israel skulle gå in och ta över hälsovården där skulle världssamfundet ha ropat ”brott mot folkrätten”.

Därför har heller inte PA bett Israel om hjälp angående vaccin, utan har, som de borde, förhandlat med leverantörer på egen hand. Att de inte har lyckats i samma grad som Israel placerar dem bara i linje med resten av världens nationer som kommer att få vaccin, men något senare.

När det gäller PA:s bristande ekonomi kan man säga följande: stoppa utbetalningarna av lön till terrorister och få slut på korruptionen så finns det mer än nog med pengar. PA-ledaren Mahmoud Abbas är i stånd att betala vaccin för hela befolkningen flera gånger om av sin personliga förmögenhet, och man behöver inte fundera länge på var den förmögenheten kommer från.

Till alla som ger pengar till dessa organisationer är budskapet följande: dessa donationer upprätthåller ett moraliskt korrupt system som desinformerar och i praktiken förlänger konflikten.

Tumme upp

För Tomer Cohen, som genom sin organisation Tech2Peace samlar unga israeler och palestinska araber för att de ska lära sig teknologi, tala med varandra och skapa framtida vänskap och affärsrelationer.

Tumme ner

För anti-Netanyahu-demonstranterna som mitt under corona­nedstängningen håller massiva demonstrationer som slutar i gatufester utan hänsyn till corona­restriktionerna. Synagogorna däremot stängs ner.

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10
E-tidning
Senaste magasinen
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier