Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Israel tillåts inte försvara sig

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 1 mar 2023

De två bröderna Hillel (22) och Yagel (20) blev utsatta för en regelrätt avrättning när de satt i en bilkö. Monstret till terrorist studerade de nästan stillastående bilarna noggrannt innan han identifierade de två unga judiska männen, körde in i dem med sin egen bil och därefter gick ut och sköt tolv kulor på nära håll rakt på de försvarslösa bröderna.

De hade inte en chans att överleva.

Terrorangrepet inträffade i söndags, söder om Nablus, i det beryktade området Hawara, där många tidigare angrepp har ägt rum. Det är ett tätbebyggt område med butiker och verkstäder på båda sidor om vägen och ett stort antal rondeller, som integrerar trafiken från de närliggande områdena. I rusningstid står trafiken nästan stilla i Hawara.

Området är samtidig huvudvägen till ett antal bosättningar, såsom Har Bracha, Itamar, Elon Moreh och Yitzhar. På vägen kör därför judar och araber om varandra – de flesta dagar utan problem. Men det finns många undantag.

Ett sådant groteskt terrordåd, en sådan tragisk och onödig förlust av människoliv, får också israelerna att fundera över de större perspektiven: Varför händer det här? Hur kan det undvikas? Och är det värt priset? Svaret på den sista frågan är det ingen som kan ge – för hur ska man värdera ett människoliv?

Men det faktum att israelerna förblir, ja, ökar i antal, i Judeen och Samarien (Västbanken) är ett svar i sig självt.

Gällande svaret på varför det sker är israelerna oeniga. Några menar att ”ockupationen” bär skulden, medan andra menar att majoriteten av araberna helt enkelt inte accepterar den judiska statens existens. Det är i stora drag detta som utgör den politiska skiljelinjen mellan höger och vänster i israelisk politik.

Men när det gäller vad som kan göras för att undvika, eller i alla fall minska, sådana angrepp är svaret tydligt och baserat på decennier av erfarenhet: antiterroråtgärder. De kan se ut på många olika sätt, och för att få långvariga resultat behövs massiva insatser. Operation Defensive Shield, 2002, var en sådan insats.

Ett långt enklare tilltag, men också effektivt, är checkpoints på vägarna, där man letar efter vapen och terrorister innan de slår till. Om det är så enkelt att döda judar som det visade sig i söndags, är det uppenbart att något måste göras. Angrepp där andra terrorister efterhärmar tidigare ”lyckade” attacker och använder samma metoder är välkända. Israeliska styrkor har höjt sin beredskap mot detta nu.

Problemet är att trots det relativt återhållsamma tilltag som vägspärrar är, väcker det internationell förargelse mot Israel. Men att bygga egna omkörningsvägar för judar – vilket också skulle underlätta för palestinska araber – skulle också fördömas; det skulle kallas apartheid.

Hillel och Yagels tragiska död är i stor omfattning ett resultat av att Västvärlden nekar Israel rätten att försvara sig. Det är en metod man använt sig av i årtionden, och det har lett till hundratals oskyldiga människors död.

Tumme upp:
För den israeliska militären, som inte bara stoppade de judiska upprorsmakarna i Hawara utan också behandlade de skadade bland både judar och araber.

Tumme ned:
För de hundratals judiska upprorsmakare som tog lagen i egna händer efter terrorangreppet och åstadkom stor skada i Hawara. Olagligt, ovärdigt, omoraliskt och med potential att utvecklas till en större konflikt.

De hade inte en chans att överleva.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10