Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Sedan 2015 har FN:s generalförsamling lagt fram 96 fördömande resolutioner mot Israel. Sverige har röstat för 80 procent av dessa, och lagt ner sin röst i övriga 20 procent av fallen. (Bild från när Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talar till generalförsamlingen i september 2020.) Foto: Rick Bajornas/AP/TT

WHO valde att fokusera årsmöte på Israel – trots pågående pandemi

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 19 nov 2020

Det finns mycket att säga om Förenta nationerna (FN) och dess arbete. Det främsta är nog dock att FN har gått från att ha kämpat vid fronten vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati till att ha grävt ner sig i ett ohälsosamt gyttjebad av bland annat antisemitism, diskriminering, historieförfalskning och terrorstöd.

När FN bildades 1945 hade det 51 medlemmar; i dag är de 193 samt två med observatörstatus – palestinierna och Vatikanen. Av dagens 193 stater är den absoluta minoriteten demokratier; 56 medlemsstater är muslimska och organiserade i Organisation of Islamic Cooperation (OIC), vilka alltid röstar som ett block mot Israel, oavsett vad det gäller.

Detta år, liksom alla andra år, har därför varit fläckat av anti-Israelresolutioner över hela bredden, och de allra senaste står Världs­hälso­organi­sationen (WHO) och generalförsamlingen för, vilka bägge är delar av FN.

Sedan 2015 har FN:s generalförsamling lagt fram 96 fördömande resolutioner mot Israel. Sverige har röstat för 80 procent av dessa, lagt ner sin röst i 20 procent av fallen, och därmed lyckats med tricket att vid 0 tillfällen stödja Israel i sin röstning. Och detta bara i generalförsamlingen.

FN har gjort sig skyldig till historieförfalskning genom att byta namn på bland annat Tempelberget i Jerusalem, vilket numera endast refereras till som en muslimsk plats, under namnet Haram al-Sharif. På detta sätt har man helt enkelt raderat den tretusen år gamla judiska historien för den allra heligaste platsen i judendomen – Tempelberget. Att islam bara har knappa 1 400 år på nacken verkar inte ha någon betydelse.

Kanske är det inte så konstigt som det låter, för historieförfalskning sysslade man med på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem redan för drygt ett år sedan, då jag var där med en grupp svenskar. Man talade då inte alls om Tempelberget, eller Tempelplatsen, utan bara om Haram al-Sharif.

Men just på STI blir det konstigt i alla fall, för så vitt jag vet benämner inte Bibeln denna plats som Haram al-Sharif. Nu har jag i och för sig inte läst hela den nya danska bibelöversättningen (den som inte nämner Israel vid namn), så jag kan ju ha fel ...

När WHO höll sitt senaste årsmöte valde man att fokusera på Israel – mitt under en pågående svår pandemi! Efter ett fyra timmar långt fördömande av Israel röstade man fram en resolution för att kunna göra samma sak vid nästa årsmöte, 2021: fokusera på Israel.

Här valde Sverige att göra en svensk tiger och lägga ner sin röst, att vara neutralt antisemitisk, i stället för att högljutt rösta emot en sådan absurd resolution. ”Lätt och lagom” i alla läger och väder. Och ja, det blir antisemitism när man fokuserar på Israel in absurdum samtidigt som världen går på knäna under covid-19.

Nu är det naturligtvis inte bara i FN man pekar ut Israel som ansvarig för det onda i världen. I det senaste numret av den kristna tidningen Sändaren publicerades en artikel som beskyller Israels normaliseringsavtal med flera arabstater för palestiniernas ökade självmord i Gaza.

Jovisst, ni läste rätt. Palestinier begår självmord därför att Israel och arabvärlden kommer närmare varandra i fredliga avsikter.

Rubriken löd: ”Självmorden ökar efter Israels fredsavtal med arabländerna.” Tidningen Sändaren beskriver sig själv som: ”en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang.”

Som engagerad medborgare kan jag därför öppet reflektera att det inte är jag som är paranoid.

... FN har gått från att ha kämpat vid fronten vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati till att ha grävt ner sig i ett ohälsosamt gyttjebad av bland annat antisemitism, diskriminering, historieförfalskning och terrorsupport.

Nils Lidskog tackades av i S:ta Clara – men förblir aktiv

Tjänst. Efter 18 års anställning som präst i S:ta Clara församling i Stockholm har Nils Lidskog gått i... måndag 1/3 21:00

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier