Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Nye försvarsministern konfronterar EU

Israelkommentar · Publicerad 00:20, 11 dec 2019

Naftali Bennet har inte suttit mer än fyra veckor i försvarsministerstolen, men har redan lyckats utmärka sig på flera områden. För ett par veckor sedan gav han klartecken för byggandet av en judisk stadsdel i den israelisk-kontrollerade delen av Hebron. Detta var ett extremt kontroversiellt beslut, trots att det rättar till en historisk orättvisa som går tillbaka till massakern på judar i Hebron 1929.

De senaste veckorna har premiärminister Netanyahu flera gånger nämnt att det nu finns en unik möjlighet för införlivande av Jordandalen. Den person som emellertid under lång tid har främjat annektering av Jordandalen, plus alla de israelisk-kontrollerade C-områdena i Judéen och Samarien, är just Naftali Bennet.

Förra veckan valde den nye försvarsministern att gå till frontalangrepp på EU. Bennet gav, enligt en rapport i Makor Rishon, klara besked till EU-representanterna att deras investering i olagligt byggande i C-områdena i Judéen och Samarien är ”ett slöseri med pengar”. Israel, fortsatte Bennet, kommer från och med nu att riva alla olagliga byggnader – även om de finansierats av EU och bär dess flagga.

Han uppmuntrade dem att i stället använda pengarna till humanitära projekt.

Samtidigt har Bennet också bett stabschefen för IDF, Aviv Kochavi, utreda säkerhetskonsekvenserna av att bygga en flygplats i Gaza samt en konstgjord ö utanför Gaza. Bägge delarna är tänkta att förbättra möjligheterna för import av varor och därmed förbättra Gazas humanitära situation.

Men Israel behöver kontrollera att man inte utnyttjar dessa möjligheter till att införa vapen, så säkerhetsaspekten är därför avgörande.

Trots att man i EU ser rött när man hör Bennets namn, är det denna politiska reform som kan bringa fred i området på lång sikt. Bennet ger klart besked om att Israel och judarna finns i landet eftersom man har historiska och juridiska rättigheter där. Men som i varje fungerande demokrati kommer man inte att tillåta olaglig aktivitet – inte ens när det är EU som bedriver den, och speciellt inte eftersom det främjar en politisk, anti-israelisk agenda.

Samtidigt skickar Bennet klara signaler att han inte har för avsikt att göra livet svårt för de palestinska araberna, tvärtom. Uppmuntran till EU-länder att investera i humanitära projekt samt utredningen av en konstgjord ö och flygplats i Gaza kan leda till enorma förbättringar av livskvaliteten för de palestinska araberna.

Villkoret är att de överger terrorverksamhet.

Det finns en tydlighet i dessa beslut som har saknats i fredsförhandlingarna som pågått under de senaste tjugofem åren. Och tydliga budskap är vad Mellanösternkulturen behöver; det vinner acceptans på lång sikt.

Inget av dessa tilltag är möjliga utan premiärministerns fulla medverkan, så det här är ingen enmansshow. Men Bennet är en man med en tydlig vision och stor beslutsamhet. Chanserna att han ska få fortsätta särskilt länge som försvarsminister verkar inte vara stora, men han har redan initierat viktiga beslut som man får hoppas består.

Mer än 42 miljoner aborter under 2019

Statistik. Under förra året genomfördes 42,2 miljoner aborter globalt, enligt sajten Worldometers. Samtidigt visar ny forskning att fler kvinnor än vad som...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...