Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 23 okt 2019

Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en viktig fråga är om den kommer att innehålla etableringen av en palestinsk stat. Den rådande tanken i det internationella samfundet är att ”det finns ingen annan lösning än en tvåstatslösning”. Men är det någon substans i det påståendet?

Min övertygelse är att grundandet av en palestinsk-arabisk stat inte är rätt väg att gå. Det finns en rad argument för detta, men slutsatsen är att det är en orättfärdig lösning, och det skulle skapa ett stort problem. Låt oss titta på ett huvudargument emot upprättandet av en palestinsk-arabisk stat.

Argumentet kan formuleras på följande sätt: Det är ologiskt och orättfärdigt att Israel ska betala priset för de arabiska ländernas synder. Förklaring: Araberna hade möjlighet att upprätta en arabisk stat i det aktuella territoriet 1947, men sade nej till FN:s delningsförslag. FN använde på den tiden inte uttrycket ”palestinsk” stat eftersom det inte fanns ett folk som definierade sig som ”palestinier”, men den föreslagna arabiska staten var tänkt för de personer (och deras efterkommande) som i dag kallar sig palestinier.

Krigen som de arabiska nationerna då startade, ledde till jordansk ockupation av Judéen och Samarien, ett territorium de gav namnet ”Västbanken”. Det är detta område man i dag kräver för en palestinsk stat – något man alltså inte upprättade under de 19 år som nämnda område var i arabiska (jordanska) händer.

Kriget som araberna startade mot Israel ledde till uppkomsten av arabiska flyktingar – i dag kallas de palestinska flyktingar. Många av dem hamnade hos sina arabiska bröder i Jordanien, Syrien och Libanon, men de integrerades aldrig i dessa länder (med Jordanien som delvis undantag).

I stället hölls de i separata flyktingläger. Man skapade en konstgjord separation mellan ”flyktingaraberna” och landets egen arabiska befolkning.

Detta ledde till enhet mellan flyktingarna och, sakta men säkert, till uppkomsten av en ny arabisk identitet. Av politiska orsaker valde flyktingarnas ledare (bland annat Yassir Arafat) att namnge den nya identiteten ”palestinier”.

Dessa kräver nu det land som de själva och deras arabiska bröder flera gånger förkastat.

Ansvaret för flyktingproblemet – den omänskliga behandlingen av dem – och upprättandet av den palestinska identiteten, ligger helt på Israels grannländer. Men nu kräver världssamfundet att Israel ska betala priset för att rätta till detta. Det är inte rättfärdigt, och det skulle skapa ett enormt säkerhetsproblem för Israel.

Det viktiga i dagens situation är att de palestinska araberna får möjligheten att leva värdiga liv. Israel är villigt att göra sitt, men först och främst måste de arabiska länderna ta sitt ansvar.

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...