Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Utan det profetiska ordets ljus lever vi i mörker och förlorar orienteringen i allt det som sker omkring oss, skriver Sven Nilsson. Foto: Pixabay

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare · Publicerad 00:00, 20 aug 2019

Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man ska hantera intrycken och deras signalkaraktär. Tidsandan dallrar som luften en varmfuktig augustidag innan åskan bryter lös med sitt första förlösande blixtnedslag. Det är som om polariseringen på alla nivåer hotar att få själva samhällsgemenskapen att implodera.

Den fråga som just nu får störst utrymme är naturligtvis klimatförändringen. Politiken famlar här i blindo efter lösningar, men exponerar samtidigt sin maktlöshet medan musiken från ekonomismens självspelande profitpiano överröstar rationalitetens viskningar och rop.

Vi lever i ett paradigmskifte i valet av perspektiv för det politiska projektet – valet mellan demokratiska nationalstater eller storskalig globalism. Dilemmat består i insikten om att storskaligheten inte går att förena med ett demokratiskt styrelseskick. En representativ demokrati kan inte omfatta hur många människor som helst utan att ombuden förlorar känslan för vilka man representerar.

I brist på tillit från deras sida som man menar sig tjäna måste redan en liten union som EU genomföra sina projekt med hjälp av monstruös byråkrati, integritetskränkande kontroll, och slutligen det våld nöden kräver i namn av den goda viljan.

Och EU är ju bara ett litet embryo av en fullt utvecklad globalism.

Problemet har ytterligare en dimension: Ekonomismen och de finansiella systemen bygger redan på sitt eget imperium utan egentlig kontroll av politiska beslut i demokratisk ordning. De som behärskar den digitala strukturen leder utvecklingen utan allmän insyn. Finansmarknaden är i dag en digital marknadsplats, där man inte kan skilja mellan fiktiva värden och substansvärden.

Det enda hindret för ekonomismens slutliga maktövertagande strukturellt, är det nuvarande valutasystemet. Valutor och nationell penningpolitik är en anomali i världsekonomin som snart är övervunnen.

Det är märkligt hur de politiska framtidsdrömmarna om en global världsordning i så hög grad pekar i riktning mot det profetiska scenario som bibeln målar upp. En framtid där mänskligheten med Mammons hjälp vunnit hela världen men förlorat sin själ. Det blir ”svåra tider”, då ”Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära”.

Vi ska inte övertolka eller skrämmas av enskilda delar i det här mönstret, men vi måste värdera rörelseriktningen utifrån Guds ord. Utan det profetiska ordets ljus lever vi i mörker och förlorar orienteringen. Som medborgare i det Rike som inte är av denna världen behöver vi ha en handlingsberedskap utifrån ett gudsrikesperspektiv.

Det finns något som apostlarna kallar ”den sunda läran” för en tid som denna. Den betonar vikten av att vi lever med arbete, relationer, familjeliv och ekonomi enligt Guds intentioner i skapelseordningen: att vara trofasta och utgivande i våra relationer, att bygga starka äktenskap och ett intakt familjeliv som förbereder barnen för den nya världen.

Den sunda läran uppmanar oss att förtrösta på Gud som vår försörjare och låta vårt vardagsliv genomsyras av hans närvaro i glad förväntan på vårt hopps fullbordan. Vi ska inte avsluta historien förrän Gud gör det. Vi ska leva vårt liv fullt ut i enlighet med vår plats i skapelsen och mänskligheten till dess Jesus tar över och upprättar sin ordning på jorden.

Världen behöver brinnande kristna. Det kulturella utbudet och livet på ”nätet” är ett existentiellt nödrop i ångest och förtvivlan. Den sociala och psykiska misären talar sitt tydliga språk om uppgivenhet och misströstan.

I allt detta hör jag ett rop efter det som bara Jesus kan betyda för en människa. Men jag hör också alltfler vittnesbörd från människor som berättar om Jesu kraft att upprätta och ge livet ett meningsfullt innehåll. Dessa berättelser har en allmängiltighet som svarar mot den nöd samhället befinner sig i.

Guds kärlek, Jesus och korset är alla människors enda hopp!

Vi ska inte övertolka eller skrämmas av enskilda delar i det här mönstret, men vi måste värdera rörelseriktningen utifrån Guds ord.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...

Israel hjälper jordbävningsdrabbade i Puerto Rico

Insats. Efter den jordbävning som drabbade en stor del av Puerto Ricos invånare den 7 januari kunde den israeliska hjälporganisationen Isra Aid snabbt inleda...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...