Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Under 2000-talet har Sverige fått se flera exempel på mission i retur, där kyrkor från länder där svenska missionärer tidigare verkat har upplevt en kallelse att ge tillbaka av det de själva fått, skriver gästledarskribenten. Foto: Ben White Photography/Lightstock

Mission i retur kan nå Sverige med evangelium

Gästledare · Publicerad 00:10, 12 maj 2023

Mission i retur var ett begrepp som populariserades under 1980-talet. Det avser mission i Västvärlden, inklusive Sverige, från länder som varit mottagare av västerländsk, inklusive svensk, mission i det förflutna. Tanken var att kyrkornas framgångar i det globala syd skulle leda till att missionärer därifrån sändes till det globala nord.

Begreppet blir minst sagt intressant ur ett svenskt perspektiv. Den svenska missionen har resulterat i kyrkobildningar som blivit större än de utsändande svenska moderkyrkorna. Etiopien, Tanzania, Kongo och Brasilien är exempel på länder där detta skett.

Under 2000-talet har initiativ tagits som kan beskrivas just som mission i retur. Församlingsplantering av kyrkor i Sverige från länder där svenska missionärer tidigare verkat har ökat i omfattning. Här handlar det om en medveten mission i retur: Kyrkor i dessa länder har upplevt en kallelse att ge tillbaka av det de själva fått.

Exempel på detta är de initiativ som tagits av brasilianska kyrkor. I dag finns fyra brasilianska kyrkor verksamma i Sverige med församlingar. Det handlar om Igreja Pentecostal Deus e Amor (Pingstkyrkan Gud är kärlek), Igreja Quadrangular (den brasilianska grenen av den amerikanska pingstkyrkan Foursquare), Igeja Universal de Reino Deus (Universella kyrkan, en stor och kontroversiell trosrörelsekyrka i Brasilien) och ett församlingsnätverk med centrum i Porto Alegre.

Det sistnämnda grundades av svensken Jan Gottfridsson, som nu påbörjat mission i retur efter att själv ha verkat i Brasilien.

Som ett resultat dessa initiativ finns nu ett tiotal nya lokala församlingar, i bland annat Göteborg, Borås, Stockholm och Kungsbacka.

Men är inte de kulturella skillnaderna för stora mellan svenskar och brasilianare? Otvivelaktigt var de kulturella skillnaderna större för de svenska missionärer som reste till Brasilien. I dag utgör globaliseringen och den engelskspråkiga populärkulturen förbindande element som inte fanns då.

Sverige är något annat i dag än vad det var för fyrtio år sedan. I dag har cirka 30 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Det finns stora invandrargrupper och det är inte säkert att svenska kyrkor är bättre än brasilianska på att nå dem.

Mission är ett långsiktigt arbete; det tog decennier innan den den svenska missionen i Brasilien hade resulterat i stora kyrkor. Samtliga dessa brasilianska kyrkor är pingstkarismatiska, och vad som kännetecknat pingstkarismatisk mission har varit förmågan att tränga igenom kulturella barriärer.

Det kan vi få se exempel på också i Sverige.

[V]ad som kännetecknat pingstkarismatisk mission har varit förmågan att tränga igenom kulturella barriärer.

Texas stoppar skolböcker med sexuellt innehåll

USA. Böcker med ”sexuellt explicit” material ska förbjudas från skolbibliotek i Texas, enligt en ny lag... tisdag 30/5 11:00

Den gamla pingsteelden faller än

Bönekrönika ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Kor 4:20). Vid en städning i hemmet härom dagen kom... tisdag 30/5 00:00