Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Världsläget innehåller flera utmanande frågor till vår tid.

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 1 feb 2017

Västerländska politiker borde gå tolvstegsprogrammet. Då skulle de få en rejäl nöt att knäcka redan i första steget: ”Vi erkände att vi var maktlösa inför världsläget...”

Det handlar om att ta itu med förnekelsen av att materialismens ekorrhjul, med jakt på högre och högre standard, en dag kommer att nå vägs ände. Förnekelsen är även stark när vi tänker på klimat och miljöförstöring. Om klimatförändringarna beror på naturliga variationer – då kan ju vi människor strunta i vårt ansvar. Då är det ju naturens ”fel”, och vi kan fortsätta äta, dricka och vara glada.

Världsläget innehåller flera utmanande frågor till vår tid:

• Stora människogrupper saknar mat för dagen.

• Olösta konflikter driver miljontals människor på flykt.

• Klimatförändringarna – oavsett vem som är ”skyldig” – driver människor från sina hem.

• Religiösa, etniska och politiska motsättningar driver fram ökad terror och ett rent barbari.

Den gudsfrånvända världen erbjuder två alternativa lösningar:

• Kraftig globalisering med gemensamma grepp på de stora frågorna. Baksidan är en ökad kontroll, övervakning och uniformering av världsordningen, men alternativet – med ökat sönderfall och terror – tvingar fram koncentrationen.

• Protektionism, där varje land stänger sina gränser, ser om sitt eget hus och släpper ambitionerna att lösa globala problem med globala lösningar. Baksidan här är motsättningar mellan folkgrupper och en stagnation i hela världsekonomin när den fria rörligheten av kapital, handel och arbetskraft stryps.

Konservativa kristna som genomskådat drömmarna om en ny världsordning (NWO,New World Order) har egentligen bara pendlat från ena diket till det andra. Efter att ha genomskådat den nya världsordningen som en superhumanistisk och religiöst synkretistisk sammansvärjning, så kastar man sig i famnen på en lika världslig och humanistisk rörelse: protektionismen och nationalismen – och i förlängningen, rasismen.

Guds rike är ingen utopi. Det är en ny värld, som är byggd på sanning och rättfärdighet under den barmhärtige och rättfärdige konungen Jesus Kristus. Detta rike har redan blivit synligt, men ska komma i sin fullhet när Jesus kommer tillbaka till den här jorden. Men det är inte meningen att de kristna i väntan på den dagen ska följa protektionisterna in bakom murar mellan människor.

Magnus Malm skrev en gång att humanister äter giftfritt för att skapa en giftfri värld. Men de kristna som äter giftfritt gör det för att detta är karaktäristiskt för Guds rike. Det spelar alltså ingen roll om det skulle bli tillfälligt värre med världsläget; kristna bygger inte sin framtidsvision på utopiska idéer om att människor till slut ska inse sitt eget bästa. Nej, även om det skulle gå utför med hela planeten jorden, så har de kristna sin förankring i Guds rike.

Jag var i Uganda och Kenya de senaste veckorna för att undervisa om förbönssjälavård. Då blev jag påmind om att vi, trots olika hudfärg och nationaliteter, ändå har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.

En dag ska vi stå tillsammans inför Guds tron, människor från alla folkslag och nationer, och tillbe Gud i unison kör. Det är nog bäst att öva redan nu på den sortens globalism, och inte låta stenåldersreaktioner av isolering och egoism låsa in oss i väntrummet.

Det spelar alltså ingen roll om det skulle bli tillfälligt värre med världsläget; kristna bygger inte sin framtidsvision på utopiska idéer om att människor till slut ska inse sitt eget bästa.

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom... torsdag 17/9 00:10

Marta – en av de mest underskattade personerna i hela Bibeln.

Inför söndag Luk 10:38–42 Jag undrar om inte Marta är en av de mest underskattade personerna i hela Bibeln.... torsdag 17/9 00:10

Dyrare sprit och tobak ska stärka försvaret

Politik. Regeringen vill höja alkohol- och tobaksskatten. Höjningen ska betala en del av försvarets... fredag 18/9 13:20

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...