Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Upphävs balansen vet man inte vilka krafter som sätts i rörelse.

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 22 okt 2019

Det finns ögonblick om vilka vi kan säga: Det var en vändpunkt. En sådan vändpunkt var den vackra försommardagen 1974 när riksdagen fattade beslut om fri abort. Jag var 26 år och hade en enda tanke i huvudet: Nu kommer vårt land att skadas i grunden.

Den utvecklingen har besannats. Det finns förutsättningar för mänskligt liv som inte kan rubbas. Sätts de ur spel påverkas hela samhället. Upphävs balansen vet man inte vilka krafter som sätts i rörelse.

Abortfrågan hade varit aktuell under större delen av 1900-talet och illegala aborter förekom. De var dock få, liksom de legala aborterna. Men en aggressiv feministisk mediekampanj i början av 60-talet ledde till alltfler aborter på så kallade tvåläkarintyg. Plötsligt var fri abort i praktiken införd utan att lagstiftningen ändrats.

Kanske var detta genombrottet för den politiska aktivism som agerar utanför de demokratiska organen och som i dag mer eller mindre styr utvecklingen? En första konsekvens blev alltså att demokratin skadades.

Fram till dess hade de flesta partier och kvinnoförbund varit emot fri abort. Det var möjligt för en ledarskribent i Expressen att ge ut en bok med titeln Nej till fri abort.

Under de kommande åren skulle i princip alla komma att rätta in sig i ledet, endast få vågade att i någon liten mån problematisera frågan. De som sett att de kunde sätta lagstiftningen ur spel gick nu vidare och attackerade demokratins grunder: Kritiska röster skulle tystas.

Lättillgängligheten drev abortsiffrorna i höjden, från några tusen i början av 60-talet till dagens cirka 38 000 aborter per år. Mycket stora resurser har satsats på att tillhandahålla effektiva och billiga preventivmedel, men abortsiffrorna har legat konstant högt. Det är andra krafter som fällt utslaget när det gällt om ett barn skulle få födas.

38 000 aborter är naturligtvis en belastning på sjukvården. Bara kostnaden för själva ingreppen ligger på bortåt en halv miljard kronor per år. Till det kommer kostnaden för långvariga psykiska och fysiska besvär som många kvinnor drabbas av. Befolkningstillväxten har skadats. Det har fötts för få barn, vilket också på kort sikt blir ett sänke för samhället.

Med alltmer förfinad fosterdiagnostik får vi också en skev könsfördelning genom benägenheten att i större utsträckning välja bort flickor.

I 60-talspropagandan hävdades att fri abort skulle innebära stora vinster för samhället. Kvinnors hälsa skulle förbättras. Alla barn skulle födas välkomna och få en trygg och god uppväxt.

Det blev inte så. Kvinnors hälsa har försämrats successivt. Psykisk ohälsa, stress, drogmissbruk och självmord bland barn har ökat lavinartat. Det kan finnas andra förklaringar, men fri abort verkar i alla fall inte ha påverkat utvecklingen positivt.

De verkligt djupgående konsekvenserna är inte mätbara. Vad betyder det för ett samhälle och dess unga att inställningen till sexualiteten förgrovats och förråats? Vad betyder 40 000 aborter årligen för ett lands självkänsla, framtidstro och utveckling?

Det var detta jag funderade över den där sommardagen 1974. I dag kan man svara: Det har haft en avgörande negativ betydelse.

Vad betyder 40 000 aborter årligen för ett lands självkänsla, framtidstro och utveckling?

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda