Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Socialdemokraterna har blivit ett förlorat parti.

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 26 nov 2019

Om en grupp människor bestämmer sig för att skaffa sig inflytande i samhället, vilken är då effektivaste och snabbaste vägen till makten – att bilda ett nytt parti, eller att ta över ett redan existerande parti? Och om man bestämmer sig för övertagaralternativet, vilket parti ska man då välja – det som är störst, eller något som är hälften så stort?

Svaren på båda frågorna är givna: Det är oerhört mycket enklare att ta över ett redan befintligt parti, och det är självklart bäst att välja det parti som redan innehar makten.

Nu invänder någon: Men det är väl inte möjligt? 

Jo, det är fullt möjligt under vissa omständigheter, de som råder i dagens Sverige, till exempel. Partierna är säkert medvetna om risken att utsättas för ett externt övertagande på samma sätt som företag är det. Ett starkt parti kan skydda sig, men ett parti på tillbakagång har kanske inte råd att skydda sig.

Liksom ett övergivet hus kommer det antingen att rasa samman eller tas över av någon annan. 

Partierna i Sverige hade tidigare en stark medlemsbas. Medlemmarna var viktiga, det var de som bar upp partiernas ekonomi och möjlighet till framgång. Så bestämdes att staten, ologiskt nog, skulle ta över denna uppgift, genom att årligen betala ut stora partistöd. Medlemmar blev överflödiga och försvann successivt.

I dag vilar flertalet riksdagspartier på bräcklig medlemsgrund. 

Om därtill kommer att också väljarna börjar överge ett parti är slussarna öppna och omöjliga att stänga. Socialdemokraterna är det tydligaste exemplet. Många undrar naturligtvis över varför inte partiet försöker hejda tappet till Sverigedemokraterna, varför man inte signalerar krafttag mot gängkriminalitet, IS-återvändare, hedersvåld.

Svaret är: Det går inte. Socialdemokraterna har blivit ett förlorat parti.

Av väljare med utländsk härkomst röstar drygt 46 procent på Socialdemokraterna; av dessa är sannolikt en stor andel muslimer. Det handlar om bortåt en halv miljon röster, som naturligtvis är livsviktiga för ett parti som närmar sig 20-procentsnivån. Här finns också en ny rekryteringsbas för partiet. När den gamla medlemskåren mer eller mindre utplånas, och när en stor del av de unga vänder politiken ryggen, behövs nya grupper som kan fortsätta partiarbetet.

Om socialdemokraterna skulle förlora dessa röster skulle partiet ligga på kanske 17–18 procent i opinionsmätningarna, siffror som definitivt skulle innebära slutet för socialdemokratins förstahandsanspråk på regeringsmakten. Det gäller alltså att på olika sätt se till att denna helt avgörande väljargrupp inte blir irriterad eller missnöjd.

Att det finns en risk för att den kan förloras är uppenbart: Häromveckan registrerades ett muslimskt parti, partiet Nyans, som är ett direkt hot framför allt mot den stora gruppen muslimer inom socialdemokratin.

Samtidigt innebär värnet om denna grupp att alltfler av partiets mer traditionella väljare lämnar partiet. Av de som lämnat har en stor del gått till partiets huvudfiende, Sverigedemokraterna. Tydligare kan det inte visas att partiet kommit i strid med sig själv och därför får svårt att överleva som stort maktparti. För att kunna försvara regeringsmakten måste dessa förlorade väljare vinnas tillbaka.

Hur skulle det gå till?

Det är oerhört mycket enklare att ta över ett redan befintligt parti, och det är självklart bäst att välja det parti som redan innehar makten.

Bibelskolan Champion blir tillgänglig även på webben

Webbskola. Nu blir det möjligt för elever att gå kvällsbibelskolan Champion online via webben. Missionärsparet... torsdag 6/8 17:00

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

UMU vill sända ut team från Småland – startar ny DTS

Nu blir det möjligt att gå Ungdom med uppgifts lärjungaskola i småländska Holsbybrunn. Härifrån ska... torsdag 6/8 14:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...