Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Socialdemokraterna har blivit ett förlorat parti.

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 26 nov 2019

Om en grupp människor bestämmer sig för att skaffa sig inflytande i samhället, vilken är då effektivaste och snabbaste vägen till makten – att bilda ett nytt parti, eller att ta över ett redan existerande parti? Och om man bestämmer sig för övertagaralternativet, vilket parti ska man då välja – det som är störst, eller något som är hälften så stort?

Svaren på båda frågorna är givna: Det är oerhört mycket enklare att ta över ett redan befintligt parti, och det är självklart bäst att välja det parti som redan innehar makten.

Nu invänder någon: Men det är väl inte möjligt? 

Jo, det är fullt möjligt under vissa omständigheter, de som råder i dagens Sverige, till exempel. Partierna är säkert medvetna om risken att utsättas för ett externt övertagande på samma sätt som företag är det. Ett starkt parti kan skydda sig, men ett parti på tillbakagång har kanske inte råd att skydda sig.

Liksom ett övergivet hus kommer det antingen att rasa samman eller tas över av någon annan. 

Partierna i Sverige hade tidigare en stark medlemsbas. Medlemmarna var viktiga, det var de som bar upp partiernas ekonomi och möjlighet till framgång. Så bestämdes att staten, ologiskt nog, skulle ta över denna uppgift, genom att årligen betala ut stora partistöd. Medlemmar blev överflödiga och försvann successivt.

I dag vilar flertalet riksdagspartier på bräcklig medlemsgrund. 

Om därtill kommer att också väljarna börjar överge ett parti är slussarna öppna och omöjliga att stänga. Socialdemokraterna är det tydligaste exemplet. Många undrar naturligtvis över varför inte partiet försöker hejda tappet till Sverigedemokraterna, varför man inte signalerar krafttag mot gängkriminalitet, IS-återvändare, hedersvåld.

Svaret är: Det går inte. Socialdemokraterna har blivit ett förlorat parti.

Av väljare med utländsk härkomst röstar drygt 46 procent på Socialdemokraterna; av dessa är sannolikt en stor andel muslimer. Det handlar om bortåt en halv miljon röster, som naturligtvis är livsviktiga för ett parti som närmar sig 20-procentsnivån. Här finns också en ny rekryteringsbas för partiet. När den gamla medlemskåren mer eller mindre utplånas, och när en stor del av de unga vänder politiken ryggen, behövs nya grupper som kan fortsätta partiarbetet.

Om socialdemokraterna skulle förlora dessa röster skulle partiet ligga på kanske 17–18 procent i opinionsmätningarna, siffror som definitivt skulle innebära slutet för socialdemokratins förstahandsanspråk på regeringsmakten. Det gäller alltså att på olika sätt se till att denna helt avgörande väljargrupp inte blir irriterad eller missnöjd.

Att det finns en risk för att den kan förloras är uppenbart: Häromveckan registrerades ett muslimskt parti, partiet Nyans, som är ett direkt hot framför allt mot den stora gruppen muslimer inom socialdemokratin.

Samtidigt innebär värnet om denna grupp att alltfler av partiets mer traditionella väljare lämnar partiet. Av de som lämnat har en stor del gått till partiets huvudfiende, Sverigedemokraterna. Tydligare kan det inte visas att partiet kommit i strid med sig själv och därför får svårt att överleva som stort maktparti. För att kunna försvara regeringsmakten måste dessa förlorade väljare vinnas tillbaka.

Hur skulle det gå till?

Det är oerhört mycket enklare att ta över ett redan befintligt parti, och det är självklart bäst att välja det parti som redan innehar makten.

Carola sjöng för mamma som räddade sina barn ur brand

Edsbynbranden. Den sexbarnsmamma som räddade sina barn ur ett brinnande hus hyllas som hjälte. Nu kommer uppgifter om att Carola Häggkvist besökt henne vid...

Nu kommer tulpanerna

Vardag När granbarren är uppsopade och amaryllisen har slokat – då vill vi pynta hemmet med tulpaner.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...