Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Snällhet är inte dumt.

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 4 jan 2017

1948 skrev George Orwell sin dystopiska samhällsroman1984. Hans "nyspråk" använde eufemismer (förskönande omskrivningar), som kamouflerade ordens egentliga innebörd. ”Fredsministeriet” hade ansvar för krigföring. "Fri" handlade inte om yttrandefrihet, utan snarare "staden är fri från råttor".

Orwell var inne på de här tankegångarna redan 1945, då han i boken Grisfarmen lät grisarna uttala: "Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra."

Det handlar alltså om att använda språkets mångtydighet till att skapa oklarheter, som i sin tur kan bidra till den egna argumentationen.

I vår tid finns det några sådana laddade ord, som kan betyda totalt olika saker beroende på hur de används, eller missbrukas. Jag tänker på "godhet", ”snällhet" och "präktighet”.

Sveriges Television brukar sända Karl-Bertil Jonssons julafton på julafton. Den handlar om den unge nörden som drömmer om Robin Hood och vill ta från de rika och ge till de fattiga. Alla som sett filmen de senaste 40 åren förstår att den är en visionär dröm. Ändå var det nu en politiker som tyckte att filmen borde brottsanmälas för uppvigling.

Karl-Bertil Jonsson har framställts som "dumsnäll" – ett av de många nyspråkliga begreppen som verkligen ger dubbla signaler.

"Dum” är ju negativt. ”Snäll” brukade vara något positivt, men i sammansättningen blir snällheten plötsligt nedsmutsad. Det här svenska föraktet mot "snällhet" fick Stefan Einhorn att skriva boken Konsten att vara snäll.

Samma utveckling har vi sett med ordet "godhet". Det brukar ju vara ett bra ord, men i sammansättningen ”godhetsapostel” blir det plötsligt en praktfull farisé, som ser sig själv som god. Han kan inte låta bli att predika sin egen godhet för andra och på det sättet ge dem ett dåligt samvete – som de inte borde ha.

Ett tredje exempel: Jag frågade en kristen ledare nyligen varför det i deras sammanhang fanns så svagt intresse för Celebrate Recovery, det kristna tolvstegsprogrammet för alla livets sår, ovanor och beroenden. Svaret kom direkt: "Vi är helt enkelt för präktiga för att medge några behov.”

När de frikyrkliga väckelserna gick fram i Sverige under andra hälften av 1800-talet förvandlades misären i husbehovsbränningens spår till upprättelse för individer, familjer och samhällen. En folkrörelseforskare sade: ”Fint folk blir sällan fromt folk, men fromt folk blir ofta fint folk!” När misären upphörde blomstrade både privatekonomin och samhällsekonomin.

Så kom senare generationer och ärvde livsstilen, men motivationen tappades bort. Detaljer i livsstilen blev sociala markörer och frestelsen för fariseism låg runt hörnet. "Präktig" förvandlades från att ha varit en god frukt av en radikal livsförvandling till ett fariseiskt ok.

Jag vet inte om "präktighet” kan få tillbaka sin positiva innebörd utan att dra med sig fariseismen i bagaget. Men, snälla ni, låt oss alla hjälpas åt att försvara "snällheten” och "godheten” som något gott för vårt samhälle!

Om vi tycker att ett förslag är orealistiskt kan vi säga det och förklara varför vi tycker så – men vi behöver inte beskriva det vi ogillar med ironiskt missbruk av ord som beskriver det vi alla längtar efter.

I vår tid finns det några sådana laddade ord, som kan betyda totalt olika saker beroende på hur de används, eller missbrukas. Jag tänker på "godhet", ”snällhet" och "präktighet”.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier