Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Putin utökar vapenutbildning för barn, men Ryssland är mer än Putin.

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 30 maj 2016

Utan att det riktigt märkts i våra medier har Putin snart gjort vanliga ryska barns vardag lika militärt präglad som under sovjetisk tid. Då skulle alla barn, vare sig de ville det eller inte, förstå militära grunder och även få viss praktisk erfarenhet av vapenhantering. Vanliga sovjetiska grundskolebarn fick som ett led i skolgången delta i militärmanövrar – ibland med pansarfordon. Helt vanliga grundskolor hade särskilda rum för undervisning i militära ämnen. Hälften av alla sovjetiska skolor hade egna skjutbanor.

Den militära skolutbildningen liksom den stora sovjetiska militära ungdomsorganisationen vid sidan av skolan, DOSAAF, föll till stor del ihop tillsammans med Sovjetunionen. I dess ställe kom en del mindre militära ungdomsklubbar, organiserade och finansierade på olika sätt och inte främst av staten. Vissa var mer fokuserade på militärhistoria och andra med mer praktisk eller ortodox (religiös) agenda.

De tio statliga före detta sovjetiska internatskolorna med militär profil fick under 1990-talet viss konkurrens i form av nygamla mer eller mindre militära kadettskolor – med Tsarryssland som ideal. Dessa skolor är nu ett hundratal men samtidigt fler genom att det inom ramen för vanliga skolor har inrättats kadettklasser.

Man skulle kunna säga att 2005 blev en milstolpe i återupprättandet av statens roll för militär PR. Fram tills dess hade de ryska väpnade styrkorna ”bara” sitt eget tv-program om söndagarna, men 2005 började ryska försvarsministeriets egen tv-kanal Zvezda (Stjärnan) sända, dygnet runt, över hela det väldiga landet. Därefter har den statliga militära ungdomsorganisationen DOSAAF återuppstått. Helt borta var den aldrig, men den förde bara en tynande tillvaro 1991-2009.

Den vanliga grundskolan får också tillbaka militära inslag. De var aldrig borta under 1990-talet, jag kunde själv i en rysk skola konstatera att redan i femte klass lärde sig barnen inom ämnet historia nog mer om militärhistoria än vad man gjort vid något svenskt gymnasium. Inte på grund av enskilda lärares entusiasm utan inom den obligatoriska undervisningen. En del av detta var dock rätt naturligt med tanke på att varenda sovjetisk familj drabbades hårt av andra världskriget.

Nu, våren 2016, handlar försvarsministeriets nya giv dock inte om böcker, det gäller nu att få fler barn, så unga som 14 år, att bli bekanta med praktiska saker, såsom automatkarbiner, alltså Kalasjnikov. Inte bara att de får se automatvapen på nära håll, utan barnen får lära sig ta isär och sätta ihop vapnet. Denna reform har nu inletts i en rysk region, men ska redan i höst spridas till hela landet.

Man kan se på denna återgång till sovjetisk stil som ytterligare ett sätt att till befolkningen signalera att Ryssland är ”hotat”. Som av en händelse signalerar nästan alla ryska medier också att Ryssland och Putin är ett. Samtidigt, om svensk public service skulle bemöda sig att ibland sända mer av den högkvalitativa ryska kulturproduktion som finns, skulle bilden av Ryssland kunna bli mindre mystisk. För vid sidan av Putin, hans generaler och vapen så finns det en enormt rik och spännande rysk kultur som vi inte bör likställa med Putin – bland annat för att visa att vi inte ”köper” att Putin skulle vara Ryssland.

Vid sidan av Putin, hans generaler och vapen så finns det en enormt rik och spännande rysk kultur som vi inte bör likställa med Putin.

Rekordmånga kvinnor är föreståndare inom Pingst

Fördubbling. Allt fler föreståndare inom Pingst är kvinnor. Sedan 2014 har andelen kvinnor bland föreståndarna... lördag 28/11 19:00

Adventsbudskap extra viktigt i coronamörker

Ledare I år är det inte bara en mörk årstid som ackompanjerar advent. Frågan är om stämningen i landet,... lördag 28/11 00:00

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...