Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Omvändelsen, förlåtelsen och helandet är alltid ett viktigt avstamp för helgelseprocessen.

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 25 maj 2016

En kvick fix?

Vi som arbetar med Kristen recovery (ett vanligt uttryck för Kristuscentrerade tolvstegsprogram) möter ofta frågan: Varför ska dessa processer ta så lång tid? Jesus kan väl hela en människa på ett ögonblick?

Det är en fullständigt legitim fråga, men den utgår från ett missförstånd, en sammanblandning av helande och helgelse. Det råder ingen tvekan om att Gud kan hela människor och han kan göra det på ett ögonblick. Jag har själv vänner som har blivit radikalt helade från alkoholsuget som hade varit en plåga för dem. Men sedan berättar de något intressant: tillfrisknandet från själva missbrukspersonligheten – förändringen av karaktären – tog betydligt längre tid och kan på en del områden pågå resten av livet.

Varför griper inte Gud in i vår karaktär på samma omedelbara sätt som han gör när han förlåter och helar – en kvick fix? Många av oss har bett Gud om en kvick fix när vi brottats med vår karaktär. Eftersom han kan lyfta av skuld och bota på ett ögonblick tänker vi att han också borde fixa vår karaktär på ett ögonblick.

Ok, låt oss göra tankeexperimentet att Gud verkligen svarar på våra böner om en kvick fix för vår karaktär. Jag är övertygad om att vi efter ett sådant ingripande skulle vara totalt desorienterade. Jag undrar om vi ens skulle veta vårt eget namn och vår egen hemadress.

De dåliga sidorna av vår karaktär är nämligen så till den grad integrerade i vår personlighet och i vår identitet att vi skulle tappa fotfästet totalt om allt detta bara förändrades i ett enda ögonblick. Här handlar det om vanor och beroenden som varit en så stor del av vårt jag att det närmast skulle kunna liknas vid ”andlig lobotomi” om Gud besvarade bönen om en kvick fix. Gud älskar oss för mycket för att utsätta oss för något sådant. Han vill inte göra oss till robotar.

När någon hävdat att Gud kan ge en kvick fix för karaktären har jag bett dem ge mig ett enda bibelord om detta. Bibeln är ju full av exempel på hur människor får omedelbar förlåtelse och helande, men vi hittar inte en enda vers som talar om omedelbar karaktärsförändring, omedelbar full helgelse. Det är alltid en process som pågår – mer eller mindre – resten av livet.

Omvändelsen, förlåtelsen och helandet är alltid ett viktigt avstamp för helgelseprocessen. Vi skulle aldrig orka ”arbeta på vår frälsning”, som helgelsen också kallas i Bibeln, om vi inte hade en initial (och återkommande) erfarenhet av Guds godhet och nåd.

I Celebrate Recovery – och i andra tolvstegsprogram – arbetar vi på tillfrisknandet från sår, ovanor och beroenden. Jag brukar likna det vid att Jesus bjuder upp till dans. Dansstegen innebär att jag tar ett steg ut ur det gamla och ett steg in i det nya. Jag lägger av de dåliga vanorna – ofta med hjälp av vännerna i gruppen och uppmuntrande bibelstudium – och jag övar mig på de nya, goda vanorna.

När jag blir rastlös eller upplever oro slutar jag fly till exempelvis alkoholen. I stället lär jag mig att göra något konstruktivt när det kokar i tankarna, kanske en promenad eller en stilla stund i Guds närvaro.

Ett steg i taget. En dag i taget.

När någon hävdat att Gud kan ge en kvick fix för karaktären har jag bett dem ge mig ett enda bibelord om detta.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier