Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Om Jesus får vara med i stegarbetet vore det ju märkligt om detta inte resulterade i förvandlade liv.

Gästkrönika · Publicerad 00:01, 14 sep 2016

När kristna med alkoholproblem har gått till Anonyma Alkoholister (AA) har de ofta studsat inför den otydliga beskrivningen av Gud – ”den högre kraften” eller ”Gud som vi själva förstår honom.” Några i AA har en helt kristen tolkning när de säger ”Gud”. Andra är mer universalistiska och menar att Gud kan vara livsenergin, kärleken eller samvetet. Men den största gruppen i AA tror jag struntar i vilket, bara de får hjälp att sluta dricka.

Vid det här laget är det väl ganska välbekant att jag jobbar i ett Kristuscentrerat och bibelbaserat tolvstegsprogram, Celebrate Recovery. Där definierar vi Gud som en person, en levande verklighet som har ett namn: Jesus Kristus.

Vi utgår egentligen från AA:s ideologiska rötter i trettiotalets Oxfordgrupprörelse. Det var i denna kristna helgelseväckelse som Bill och Bob – AA:s upphovsmän – möttes och det var där de lärde sig det unika sättet att ”dela” utan att någon dömer eller bedömer.

Men Oxfordgrupprörelsen utvecklades till Moralisk Upprustning (MRA). När nationerna rustade militärt manade Frank Buchman till en moralisk upprustning mot krigets katastrof. MRA inriktade sig på eliten i samhället, de styrande och de inflytelserika. Man slog fast de fyra absoluterna, ”Absolut ärlighet, Absolut renhet, Absolut osjälviskhet och Absolut kärlek.”

Vem kunde säga nej till något sådant? Egentligen ingen, men det började bli svårt för de tillfrisknande alkoholisterna att hänga med. De kände sig hopplösa innan de ens börjat. De hade ju redan upplevt motsatsen till de fyra absoluterna. Skammen gjorde dem överkänsliga för varje tendens till moralism som MRA kom att präglas av.

Brytningen blev ett faktum: AA blev en egen rörelse. I dag kan vi konstatera att AA har nått hundratals miljoner människor under sina åttio år medan MRA blott finns som en liten spillra under namnet ”Initiatives of Changes”. Det ska i sanningens namn sägas att Initiatives of Changes har gjort en rejäl självrannsakan som rörelse och i dag fungerar som en fredsstiftande kraft, till exempel mellan olika etniska grupper på Järvafältet i Stockholm och liknande. Men det får vi ta en annan gång.

Vännerna i AA var helt enkelt brända på höga bekännelser, så när de skulle formulera sin policy blev det upp till var och en att definiera ”Gud”.

Vi kan välja att vara negativa och säga att AA är otydliga i sin gudsbild. Eller så kan vi vara glada och tacksamma att mångas andliga sökande har påbörjats i AA – för att sedan gå vidare till Alpha och till levande kristen församlingsgemenskap.

Själv känner jag stor respekt för AA men i den respekten har jag också känt en frimodighet att gå tillbaka till Oxfordgrupprörelsens andliga rötter och tydligt definiera den högre kraften som personen Jesus Kristus.

De tolv stegen är en struktur som pekar på bibliska sanningar om helgelse. Om dessutom Jesus får vara med i stegarbetet, ja då vore det ju märkligt om detta inte resulterade i förvandlade liv. Redan hör vi historierna från olika delar av Sverige om människor som kommer till tro, som får ordning på sina liv, som upplever att hela deras familj har räddats av arbetet med de tolv stegen och Jesus i centrum.

Man slog fast de fyra absoluterna, ”Absolut ärlighet, Absolut renhet, Absolut osjälviskhet och Absolut kärlek.” Vem kunde säga nej till något sådant?

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

Kränker kvinnors rättigheter – belönas av FN

Världen. Iran har fått en plats i FN-organet UN Women som arbetar för kvinnors rättigheter. Detta meddelades strax efter att man i landet dömt en kvinnlig...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...