”Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat.”
Uppenbarelseboken 4:11

Världen idag

Hur kan jag vittna för min muslimske granne?

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 3 jun 2016

I år är det 150 år sedan Evan­geliska Fosterlands-Stiftelsens första missionärer sändes ut till Afrika. Med anledning av detta bjöd man i maj in till jubileumskonferens, och som sig bör var det ett antal internationella gäster på plats. EFS har systerkyrkor i bland annat Etiopien, Tanzania och Indien, och representanter för dessa länder höll nu i ett gemensamt seminarium på temat ”Hur kan jag vittna för min muslimske granne?”. Jag var där och jag lyssnade med intresse.

Trots att det var tre länder och två världsdelar representerade, var det många erfarenheter som gick igen hos talarna.

Den första var betydelsen av att tala med respekt både om Koranen och Bibeln. Vi vinner inga muslimers hjärtan genom att klanka ned på deras profet eller deras heliga skrift. Snarare bör vi inta samma hållning till Bibeln som en muslim har till Koranen: tala om ”Guds heliga ord” i stället för om ”Bibeln”, använda hederstitlar på GT:s profeter, inte lägga Bibeln på golvet och liknande.

En annan röd tråd i resonemanget var att så långt som möjligt utgå från vad som är gemensamt. Inte för att påskina att vi har samma religion, utan för att betona att vi sträcker oss mot samma verklighet. I Koranen handlar 94 verser om Jesus och ett helt kapitel om Jesu mor Maria. Ta avstamp i dessa texter och peka på vad Koranen har att säga om Jesus!

En tredje sak som våra gäster pekade på var vikten av att lägga bort rädslan och att bygga goda och långsiktiga relationer. ”Visa kärlek i handling”, sa den tanzaniska representanten. ”Och vittna om ditt möte med Jesus.” ”Många muslimer överbevisas av kyrkans kärleksfulla gemenskap”, fyllde den etiopiske representanten i. ”Och inte minst genom under och tecken!”

En tredje talare pekade på att vi i kyrkan ofta analyserar Gud och hans ord på ett sätt som för islam är främmande, eftersom Gud där anses vara bortom begreppen. Tvivel är problematiskt, eftersom man inte får ifrågasätta Koranen. Men hos många muslimer leder detta också till ett uppdämt behov av att få ställa sina frågor.

Självklart finns det också gott om utmaningar. En sådan är de kristnas bristfälliga bibelkunskap. I offentliga debatter tenderar muslimerna att vinna, eftersom de är mer insatta i detaljerna kring både Bibeln och Koranen.

Flera av talarna tog också upp att många muslimer sätter likhetstecken mellan kristendomen och det dekadenta väst. Här har vi en rejäl utmaning, sa de, och en kyrka som inte står upp för Bibelns etiska ideal har svårt att tala trovärdigt in i sina muslimska grannars liv.

Finns det då några specifika skäl för en muslim att konvertera från islam till kristen tro? Förutom ovanstående gavs två exempel:

1) Enligt islam ska vi be för Muhammed, eftersom det inte är självklart att han kommer till himlen. Men varför följa en profet som vi inte ens vet vart han är på väg?

2) Enligt islam är det Jesus som ska komma tillbaka och döma världen. Och då borde det ju vara bra att redan här och nu ha en relation till honom?

Låt oss frimodigt, men också respektfullt, vittna för våra muslimska grannar. Och låt oss lära av våra syskon som har gedigen erfarenhet av hur denna dialog behöver se ut!

Vi vinner inga muslimers hjärtan genom att klanka ned på deras profet eller deras heliga skrift.

Pingst håller rådslag i Gävle

Gävle. Efter två år med digitala Rådslag för den svenska pingströrelsen är det i år dags att åter mötas... torsdag 19/5 20:00

Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Ledare Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft... fredag 20/5 00:10

Israel är alltid skyldig – oavsett

Israelkommentar Onsdagen den 11 maj 2022 utförde den israeliska armén, IDF, en militäroperation mot terrorism i den... fredag 20/5 00:00

Franska premiärministerns pappa överlevde Auschwitz

Frankrike. Frankrikes nya premiärminister, Élisabeth Borne, är inte bara landets andra kvinnliga... torsdag 19/5 14:00

Ukrainakriget påminner om rätten att få försvara sitt land

Ledare Det går dåligt för Ryssland i kriget. Mycket dåligt. Även regeringstrogna ryska skribenter börjar... torsdag 19/5 00:10

Ingen kunde ana vad det lilla bönemötet skulle leda till

Ledarkrönika Nyligen läste jag i Stig Hällzons bok Stora väckelser om en ytterst intressant väckelse. Under åren... torsdag 19/5 00:00

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den...
Följ Världen idag i sociala medier