Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Domsöndag är tid för bot

· Publicerad 15:49, 21 jan 2008
Domsöndagen firades i gamla tider i svart liturgisk färg. Stort allvar rådde. Men med säkerhet fanns också åtminstone en tröst vid lyssnandet på budskapet om den yttersta domen. Lasse Lucidor formulerade den såhär: Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer.
Sedan blev färgen violett. Det kolsvarta tonades ner. Violett är botens färg. Inför mötet med Kristus domaren gäller det att nu göra bot och bättring och att framför allt söka sig till nådens tron och ta emot förlåtelse innan tronen förvandlas till en domstol. Från violett bytte sedan Svenska kyrkan till företrädesvis grön färg. Domsöndagen utmanar till fortsatt växt i Jesu efterföljelse till dess vi träder fram inför honom som mänsklighetens domare. Nu börjar domsöndagen bli vit. Och namnet Kristi konungens dag hörs allt mer som alternativ till domsöndagen. Det är inte fel. Det bör vara en glädje och en trygghet för en kristen att Jesus kommer tillbaka. I och med det är framtiden aldrig meningslös. Vår västerländska dekiskultur är i hög grad en kultur utan framtidstro. Med alla ekologiska och gigantiska politiska problem som likt blytunga lågtryck vilar över medias framtidsskildringar, blir den rike och ytlige västerlänningens uppgivna lidelse att konsumera så mycket som möjligt, att njuta och uppleva så mycket som möjligt innan ridån går ner och föreställningen är slut. Det är ett för skapelsen livsfarligt sätt att tänka och leva.

Men rakt igenom alla framtidshot ljuder evangeliets glädje: Framtiden är meningsfull. Den slutar inte med att allt organiskt liv släcks på tredje planeten från solen. Vi är på väg mot alltings början. Världshistorien slutar inte med att allt blir svart. Vid målet anas Kristi ansikte. Hans återkomst ger mening åt varenda dag. I väntan på att han skall komma tillbaka är ingen handling av omsorg och uppoffring för liten eller betydelselös. Framtiden är meningsfull!
Jesus kommer i stor makt och härlighet, och inför honom träder hela mänskligheten fram. Han skall döma folken. Jag har träffat afrikanska kristna under apartheid som såg fram mot detta med förväntan. De tänkte sig upprättelse. Vi i vår rika och sekulariserade kultur däremot vill helst inte höra talas om någon dom. Skillnaden är tänkvärd.

Men vi som trevar i Jesu efterföljelse i den här delen av världen bör ändå fråga oss följande: Vem skulle vi själva vilja ha som domare när våra jordeliv en gång skall sammanfattas och bedömas? Vi kan direkt räkna bort arbetskamrater, chefer och anställda. En liten eftertanke visar nog att ingen av oss skulle vilja ha våra föräldrar eller eventuella barn som domare. Hur goda relationerna ändå är, känner de flesta av oss att det finns vissa små ömtåligheter som inte är förstådda. Kanske också vissa hemskheter som är väl gömda. Kanske skulle vi vilja döma oss själva. Då är det värt att observera att den mest benhårda domare jag själv kan få är - jag själv. Vi dömer och fördömer oss i smyg ganska ofta under livets olika skeden. Tack Gode Gud att vi inte skall döma oss själva vid den yttersta domen.

Det mest glädjerika inför den stora domen är att Jesus dömer. Han som själv vet innanför skinnet vad det är att vara människa. Han som förstår vår kamp mot alla möjliga frestelser. Han som älskar oss i våra nederlag och i vår vilsenhet så att han dött för oss. Och ständigt erbjuder oss förlåtelse och ny kraft utmed hela livets väg. Han är den som till slut skall sammanfatta våra liv. Genom kyrkans historia har just detta varit en källa till tröst och trygghet. Det gör ändå till slut domsöndagen ljus. Kristus konungen kommer i sin härlighet. Han ser på oss med samma ögon som han från korset såg på mänskligheten. Därför går fåren i hans hjord fria. Han skiljer inte på svarta och vita får. Det är en glädje för alla dem av oss som kan tänka: Jag är familjens - församlingens svarta får. Men Jesus skiljer inte på svarta och vita får. Han skiljer mellan får och getter. Och är du en get räcker det inte att omvända dig. Du blir i så fall bara en bakvänd get. Du måste födas som lamm av modersfåret kyrkan. Växa och vårdas av henne. Och genomfärgas av Jesu Ande så att du -utan att räkna det dig själv till godo - fortsätter att göra de goda gärningar som Jesus lovsjunger hos fåren på den högra sidan.

Bo Brander
Teo. Doktor,
Föreståndare för Laurentiistiftelsen

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...
E-tidning