Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Om serien:
Att ha en familjemedlem med funktionsnedsättning kan vara både utmanande och berikande. I en serie på Familjeliv lyfter vi olika familjers erfarenheter.
E-tidning