Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Om serien:
Att ha en familjemedlem med funktionsnedsättning kan vara både utmanande och berikande. I en serie på Familjeliv lyfter vi olika familjers erfarenheter.
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier