Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Församlingen möter en del motstånd, men får också se människor bli frälsta och få sina liv förvandlade. ”Det är inte vi som pressar på – det är kärleken vi visar till alla människor som gör att de blir förvandlade”, säger Richard Simo. Foto: Anna Karlsson

Vill ge hopp till den unga generationen

Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö där alla generationer är nöjda. Vi har inte bara modern lovsång och inte bara psalmer heller, berättar Richard Simo, en av ungdomarna i församlingen.

Församlingsliv · Publicerad 11:20, 17 jan 2020

Richard Simo är 23 år och studerar till läkare i Uppsala. Han har bott i Sverige i fem år och är medlem i Allianskyrkans styrelse. Han leder lovsång och är också med i ”Audacious Generation”, ett lovsångsband i församlingen. De sjunger på svenska såväl som arabiska och engelska.

Morad Monier, pastor i församlingen, förklarar varför de låter ungdomarna ta plats och bära mycket ansvar.

– Vi tänker inte bara på oss själva, vi tänker på vår framtid och våra ungdomar. Därför ger vi stort förtroende och utrymme åt ungdomarna i församlingen. De ber, leder lovsång och sitter med i styrelsen, säger Morad.

Richard ser fram emot att församlingen ska etablera sig i Bäckby, ett bostadsområde med stora utmaningar.

– Det finns ett stort behov av Jesus i dag bland ungdomar. Att vi kommer att finnas i Bäckby innebär ett stort hopp för många, säger Richard.

Han berättar att de i de nya byggnaderna hoppas kunna erbjuda en plats med aktiviteter anpassade just för ungdomar.

– Det ska vara som ett öppet hus, ett hem för många, förklarar Richard.

Redan nu samarbetar de med studieförbundet Bilda i ett projekt som heter ”För stadens bästa”. Genom det anordnades ett julbord för ungdomar som Allianskyrkan höll i.

– Fast vi inte har lokaler ännu så gör vi vad vi kan för ungdomarna i Västerås, säger Richard.

Han berättar att det är många som upplever att de möter på motstånd för att de är med i en frikyrka. Ändå ser de hur personer de aldrig trodde skulle bli frälsta får sina liv förvandlade.

– Det är inte vi som pressar på – det är kärleken vi visar till alla människor som gör att de blir förvandlade, förklarar Richard.

Att vi kommer att finnas i Bäckby innebär ett stort hopp för många.

Polisen borde förhöra Finlands alla bibelspridare

Nyhetskommentar Finland. Relationen mellan polis och åklagare å ena sidan och de folkvaldas företrädare i rikspolitiken är ansträngd i vårt östra grannland Finland. Utlösande...

Kristen jourlinje – nu på vårdguiden 1177

Psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och behoven av stöd är stora. Sedan årsskiftet presenteras den kristna jourlinjen Lifeline som ett...

Pengar att spara på rätt bredband

Vardag Bredbandspriserna sjönk marginellt förra året. Men det finns pengar att spara. Prisskillnaderna mellan operatörerna är fortfarande stora.

Samboskap negativt för äktenskap på sikt

Forskning. Äktenskap där makarna dessförinnan varit sambo har en lägre skilsmässograd under första året, men därefter är graden av skilsmässa högre, jämfört med...
E-tidning