Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Roseniuskyrkan i Stockholm bubblar av liv och rörelse

Flera nya medlemmar och en babyboom har lett till att Roseniuskyrkan i Stockholm har fått se stor tillväxt.

– Det är väldigt många nya och det är många fler som har engagerat sig, vilket är väldigt kul, säger Tomas Eklund som är med i församlingen.

Församlingsliv · Publicerad 07:00, 9 jun 2022

Det är söndag och solen skiner när Världen idag besöker Roseniuskyrkan, som ligger en kort bit från Stureplan. Utanför huvudentrén står några besökare och samtalar. I hallen står flera barnvagnar parkerade. Rakt fram finns en trappa som leder upp till kyrksalen, och till vänster när man kommer in ser man rummet där det serveras kyrkfika efter mötet. Där sitter flera personer och umgås innan gudstjänsten börjar.

Under de senaste åren har församlingen vuxit med många nya medlemmar. Både under och efter pandemin har människor i olika åldrar hittat hit.

– Det har väl varit en särskilt påtagligt stor grupp som har hittat till oss under de senaste ett och ett halvt åren, berättar pastorn och predikanten Martin Helgesson.

I dag kommer sju nya medlemmar att välkomnas in i församlingen, veckan därpå kommer fem till.

När klockan slår elva är församlingen samlad i kyrksalen, som är målad i vitt. Barnröster hörs från lekhörnan som finns längst bak.

Innan barnen går ut till sin egen gudstjänst samlas de tillsammans med barnledarna framme på estraden. En av ledarna plockar fram en kopp som ska ge en ledtråd om att barnen i dag kommer undervisas utifrån bibelstället om när Jesus besöker Marta och Maria.

I församlingen finns ett femtiotal barn och ungefär 150 vuxna medlemmar.

– Det sätter en rätt stor prägel på församlingslivet, att det är så många barn, säger Martin.

Under 2021 valde församlingen att anställa en barn- och ungdomspedagog. Uppdraget tilldelades Sofia Ödman, som tidigare arbetat ideellt med barnen i församlingen. Hon upplever att det gick bra att upprätthålla arbetet när hon arbetade ideellt, men att det var svårt att utveckla och få tid för att verkställa visioner.

– Det hjälper verksamheten att blomma när det finns någon som tar det organisatoriska ansvaret, då känner de ideella att de lättare kan vila i sina uppgifter, säger Sofia.

När det är många barn i församlingen gör det att flera nya barnfamiljer tillkommer, menar hon.

– Det betyder ju mycket för småbarnsfamiljer när de ser att det finns något för deras barn här.

Församlingens expansion består dels i att flera av de unga vuxna i församlingen fått barn, dels genom att flera nya hittat till församlingen.

– Under det senaste året har 15–20 nya personer tillkommit, tidigare år har det varit ungefär en handfull, säger Martin.

Martin arbetar parallellt på Apologia och han berättar att kombinationen av arbetena passar bra.

– De överlappar varandra mycket. Människor kommer till en gudstjänst för att stärkas i sin tro på Jesus och en del av de hinder som står i vägen är intellektuella frågor som man inte har fått svar på, säger han.

– Jag ser det som min uppgift i predikan att visa hur den kristna tron är sann, god och vacker. Och att människor därför ska känna en övertygelse och glädje i sin tro, fortsätter han.

Dagens undervisning handlar om att Jesus är vägen, sanningen och livet. Martin lyfter fram att alla har gått miste om härligheten från Gud och att vi blir frälsta genom Guds nåd.

– Det finns ingen som är förmer än någon annan och därmed kvalificerad att komma in i Guds närvaro. Det kan vi bara genom Jesus, säger han under predikan.

Martin berättar att han tillsammans med en tidigare kollega bestämde att utforma alla gudstjänster efter att det kan sitta människor som inte är kristna, eller är helt nya besökare, i bänkarna.

– För folk som tittar in i en kyrka blir det skillnad på om man utformar gudstjänsten efter nya besökare, eller om man förutsätter att alla redan vet allt som händer, vilka alla är och hur allt fungerar, säger han.

Han tror att detta förhållningssätt har bidragit till att flera nya tillkommit till församlingen.

– På så vis sänder det signaler till människor som redan är med i församlingen, att om de tar med någon kommer den personen få chansen att bli inkluderad, säger han.

För folk som tittar in i en kyrka blir det skillnad på om man utformar gudstjänsten efter nya besökare, eller om man förutsätter att alla redan vet allt som händer, vilka alla är och hur allt fungerar.

Roseniuskyrkan

• Roseniuskyrkan ligger i centrala Stockholm och är en del av ELM (Evangelisk luthersk mission).

• Kyrkan invigdes 1878.

• Församlingen har cirka 150 medlemmar.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Hans rike ska aldrig ta slut

Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret och säger till henne de mest fantastiska saker:... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10