Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

När pandemin slog till valde Gnosjö pingst att satsa i tro

Mitt under pandemin, när så gott som all kyrklig verksamhet var satt på paus, bestämde sig pingstförsamlingen i Gnosjö för att satsa framåt. Därför anställde de en barn- och familjepastor.

– Vi ville våga satsa i tro för att vara förberedda när samhället öppnar upp igen, säger Stefan Lindgren, pastor och föreståndare i församlingen.

Församlingsliv · Publicerad 07:10, 28 apr 2022

Gnosjöandan. För de allra flesta andas det ordet framåtanda och företagsamhet. Den beskrivningen stämmer också väl in på ortens pingstförsamling. Att våga satsa på en helt ny tjänst i kyrkans barn- och familjearbete mitt under pandemin är en sak som visar det.

En annan är att församlingen är redo för att ta emot kvinnor och barn som tvingats fly från kriget i Ukraina. 30 sängar är redan bäddade i väntan på att flyktingarna ska anlända till Gnosjö. Dessutom är församlingen, under Världen idags besök, mitt i en period av 40 dagars bön och fasta.

– Vi bara kände att vi ville vara med och be. Både för världsläget och situationen i Ukraina. Men också för ett andligt genombrott. Vi tror verkligen på bönens makt, säger Stefan Lindgren.

Stefan har varit pastor i Pingstkyrkan i Gnosjö i tio år. De senaste två åren har varit präglade av pandemin. Osäkerheten på hur läget skulle utvecklas gjorde att många församlingar valde att bromsa sina framtidsplaner under denna period. Men i Gnosjö valde församlingen att göra tvärtom. De lade i en extra växel och tillsatte en helt ny tjänst, en pastor med ansvar för arbetet bland barn och familjer.

För ett år sedan tillträdde Gabriel Reinwalds den tjänsten. Gabriel har arbetat som ungdomsle­dare och ungdomspastor i olika församlingar under femton år, bland annat i Korskyrkan i Västerås och i Pingstkyrkan i Mölndal.

– Jag känner mig verkligen kal­lad till just Gnosjö. Det här är en väldigt annorlunda församling jämfört med andra, säger han.

Första gången Gabriel hörde talas om pingstförsamlingen i Gnosjö var på konferensen Pingst Pastor i Stockholm för några år sedan. Då var han på ett seminarium om just Gnosjöandan, där bland annat Stefan Lindgren talade om att vara en lokal församling med ett globalt engagemang.

När Gabriel ett par år senare såg annonsen om pastorstjänsten i Gnosjö blev han intresserad direkt.

– Det är ju den församlingen, tänkte jag. Jag fascinerades av deras driv och vilja. De vill verkligen vara med och förändra både samhället och världen. Det är väldigt lockande att höra, säger han.

Nu ansvarar han för församlingens stora arbete bland barn, ungdomar och familjer. Varje vecka samlas till exempel omkring 50 barn till aktiviteter, de flesta av dem kommer inte från familjer i församlingen. Det hålls dessutom konfirmationsundervisning, tonårssamlingar och träffar för unga vuxna. En gång i veckan har Gabriel även bibelstudier för en grupp på mellan fem och tio ungdomar.

– I dag finns det en stor okunskap om Bibeln även i våra led. Att vara bollplank i teologiska frågor för ungdomar är nog en av mina viktigaste uppgifter, säger Gabriel.

Sedan kyrkan öppnade upp efter pandemin har de fått se hur fler tonåringar än tidigare kommer till gudstjänsterna. Under november hölls dop två söndagar i rad, då fyra ungdomar döptes.

En del av ungdomarna i Gnosjö som inte är med i någon kyrka tror att Pingstkyrkan är en stor vit industribyggnad som ligger på en kulle i samhället, ett par hundra meter ifrån själva kyrkan. Det är Fabriken, där en del av församlingens ungdomsverksamhet bedrivs. Fabriken ägs av ett par församlingsmedlemmar, men de har ställt den till församlingens förfogande. I lokalerna finns bland annat en fullstor innebandyhall, men också kök, serveringslokaler och andra typer av rum för samtal och aktiviteter.

Just nu står där trettio sängar bäddade och klara för 30 flyktingar som är på väg från Ukraina. Det är en självklarhet för församlingen att finnas till för människor som behöver hjälp.

– Vi är inte en jättestor församling, men här finns ett stort engagemang för att hjälpa till och vara med i samhället och göra nytta. Vårt fokus är att nå nya människor, säger Stefan Lindgren.

Han är övertygad om att hemligheten bakom framgång stavas bön.

– Det händer saker när vi går in i bön och fasta. Det ställer in oss på rätt våglängd för att lyssna till Gud.

Det händer saker när vi går in i bön och fasta.

Pingstförsamlingen i Gnosjö

Bakgrund: Församlingen bildades 1948, men bönegrupper hade funnits sedan början av 1930-talet.

Kyrkan: Invigdes 1977.

Förskola: 1998 startades en egen förskola, Lyckeborgs förskola.

Missionsländer: Ukraina, Moldavien och Indien.

Medlemmar: Cirka 180 medlemmar i alla åldrar.

S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Politik. Det socialdemokratiska sidoförbundet Tro och Solidaritet uppmanar till förbud mot koranbränningar.... fredag 31/3 15:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00