Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

De möter nya familjer nästan varje söndag

En kraftig tillväxt av barn har gjort att Pingstkyrkan i Hovslätt ”spänner ut tältpluggarna” genom en om- och tillbyggnation av lokalerna. – Det kommer nya människor nästan varje söndag, ofta familjer, säger Bo-Göran Leckström som är pastor i församlingen.

Församlingsliv · Publicerad 11:30, 30 jan 2020

Att barnen är framtiden är tydligt i Pingstkyrkan i Hovslätt. Under en tioårsperiod har antalet barn i söndagsskolan fördubblats och i dag består hälften av de närmare 200 gudstjänstdeltagarna av barn och unga under 18 år.

– Vi har satsat resurser, anställt personal och dragit i gång en ombyggnation. Allt för att skapa förutsättningar för en ung generation, säger Bo-Göran, och berättar att ledningen haft ett fokus på barn och ungdom.

– Jesus säger: ”Ni ska bli som barnen”, och när barnen står i centrum gör det något konkret med hela gudsrikestänket i församlingen, menar han.

Bo-Göran beskriver Pingstförsamlingen med ord som familjär, öppen och nära.

– Det är en enkel församling i positiv bemärkelse, inte hajpat eller ultramodernt. Alla får vara med, det finns en uppgift för alla.

För 15 år sedan såg det mörkt ut. Efter att ha lagt ner församlingens scout­verksamhet, som drog många unga till kyrkan mitt i veckan, tappade man nästan alla barn. Det var bara ett fåtal kvar som kom till söndagsskolan.

– Men i stället för att tänka: ”Nu skiter vi i det”, valde vi att ta hand om det vi har och göra det vi kan, säger Fredrik Storsjö, församlingsledare och ledare i barnverksamheten.

– Vi valde att förvalta vårt pund och det har vi gjort väl.

Församlingen valde att satsa på söndagar och för sju år sedan började de se en tillväxt av barn i söndagsskolan, en ökning som skett snabbare och snabbare de senaste åren.

– När mina barn var små, de är runt 20 år nu, fanns det knappt några barn i söndagsskolan, berättar Fredrik, som skämtsamt får smeknamnet ”historikern” av pastorerna under intervjun – eftersom han varit med i församlingen längre än de alla tillsammans.

I dag har pendeln slagit över åt andra hållet.

– Halva församlingen försvinner när barnen går ut, säger Bo-Göran och skrattar.

– Vi har gudstjänst i hela kyrkan, bekräftar barnpastorn Therese Liljeblad.

Runt 60 barn samlas varje helg i söndagsskolan, men lokalerna har blivit för små för att inrymma alla. Därför satsar församlingen nu på en ombyggnation som innebär en extra samlingssal, en större kyrksal och en utbyggnad av entrén. De planerar också att bygga en stor veranda på baksidan och hela ombyggnationen beräknas vara klar till sommaren.

– Det har varit ett ekonomiskt trossteg, men vi ser en positiv trend i givandet trots att vi tagit höjd för bygget som kommer att kosta två miljoner totalt, säger Bo-Göran.

– Många hjälper också till med byggarbetet, vilket gör att vi kan hålla nere kostnaderna.

Det är inte bara renoveringen som församlingsmedlemmarna deltar villigt i. Ett stort engagemang och hjärta finns också för just barn- och ungdomsverksamheten.

Föräldrar med små barn engagerar sig som ledare för ungdomarna, 60-åringarna fixar lunch efter tillsammansgudstjänsten och pensionärsgänget gör öppna förskolan möjlig.

– På barn- och ungdomsledarträffen som vi hade nyligen kom nästan 30 ledare, och då kom inte ens alla, berättar Therese glatt.

– Längtan att betyda något finns i alla generationer, säger Bo-Göran och får medhåll från Fredrik:

– Den som är 93 år är med och drar sitt strå. De små barnen i vagnarna gör inte så mycket, men de gläder oss.

Förutom tillsammansgudstjänster flera gånger per termin arrangerar församlingen läger, evenemang och fester för att nå ut till familjerna i närområdet. På det senaste vinterlägret för tonåringar var mer än hälften av deltagarna icke-troende.

– Det är en fantastisk möjlighet, men också en utmaning att få till undervisningen på rätt nivå för att även de kristna ungdomarna ska bli utmanade, säger ungdomsledaren Jakob Sparf.

Varannan fredag samlas ett 40-tal mellanstadiebarn för ”Fredagshäng”, ett tillfälle då många tar med sina kompisar till kyrkan.

– Det är ett av församlingens största missionsfält, hälften av dem som kommer har icke-kyrklig bakgrund, säger Jakob.

Utöver Fredagshäng och öppen förskola har församlingen medvetet prioriterat att inte ha så mycket verksamhet, utan valt att fokusera på gudstjänstfirandet.

– Vi vill inte vara avskärmade från samhället och bara leva i kyrkan, eller så verksamhetstäta så att vi måste välja bort relationerna under veckan, säger Bo-Göran.

– Vi vill inte bara ha verksamhet för verksamhetens skull, det måste finnas tid för den egna familjen också, instämmer Jakob.

Församlingen vill fokusera på lärjungaträning av barn och unga och vill vara en plats där familjer ska kunna komma och få hjälp i sin längtan efter mer av Gud. Bo-Göran berättar att två föräldrar nyligen låtit döpa sig.

– Vi tror att vi kommer få se många dopförrättningar framöver. Det ser vi fram emot.

Med tillväxt kommer också utmaningar.

– Det finns alltid en oro att arbetet ska suga musten ur församlingen. Men ombygget kan också vara ett bra sätt att bygga församling, då generationer får mötas, säger Bo-Göran.

När barnen blir fler kan det vara svårt att hålla uppe kvalitén och hinna se varje individ, menar Fredrik.

– Vi vill inte slå oss för bröstet och tänka att vi är så duktiga. Det är Gud som gör verket, och vi får vara med.

Vi vill inte bara ha verksamhet för verksamhetens skull, det måste finnas tid för den egna familjen också.
Vi tror att vi kommer få se många dopförrättningar framöver. Det ser vi fram emot.

Pingstkyrkan i Hovslätt

Bo-Göran Leckström är pastor i församlingen, som är en del av Pingstkyrkan i Jönköping. Therese Liljeblad är anställd som barnpastor och Jakob Sparf som ungdomsledare.

Utposten startades 1931 och 1973 invigdes kyrkan på nuvarande plats.

1991 byggdes lokalerna ut till dubbla ytan.

Församlingen har närmare 200 gudstjänstfirande, varav hälften är under 18 år.

Pingstkyrkan i Hovslätt har fått vara en växtplats för många ledare, här har bland annat Pelle Hörnmark vuxit upp.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10