Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Fick livet förvandlat genom telefonkyrkan

Uppsala. Hela sin uppväxt mobbades Lennart Brolin, vilket ledde till alkoholmissbruk, dålig självkänsla och kontrollbehov. Men genom TelEChurch fick han nytt...

Joseph Roskvist fick möta Gud i vardagsrummet

Vittnesbörd. Joseph Roskvist är en av dem som låtit döpa sig i Kristet center väst det senaste halvåret. Han växte upp i församlingen, men lämnade den i tonåren....

Ber gärna för människor på stan

Församlingsliv. Kevin David har varit ungdomspastor i Korskyrkan i tre år. Han växte upp i en kristen familj, men det var inte förrän han var 22 som han förstod vad...

Fick frid på insidan

Församlingsliv. Ahmad Sharif Noor betalade människosmugglare att fly ifrån Turkiet till Grekland i en sex meter uppblåsbar gummiflotte. I den färdades sammanlagt 46...