Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Vår agenda: Mer medmänsklighet i jämställdhetsdebatten

Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars lyfter kvinnoförbundet KD-K sin agenda för jämställdhet. Ska vi komma närmare ett samhälle där kvinnor och män är mer fria att göra sina egna val, efter livssituation, intresse och fallenhet, så krävs en uttalad värderingsgrund som stöd menar de.

Debatt · Publicerad 00:00, 9 mar 2019

Den 8 mars uppmärksammades den internationella kvinnodagen i flera sammanhang. Tyvärr menar vi i KD:s kvinnoförbund att det finns många skäl till att göra det, trots att vi lever i ett av världens mest jämställda länder.

Mäns våld mot kvinnor är liksom sexualbrott en skamlig realitet. Att ca 350 000 kvinnor är sjukskrivna säger att något behöver förändras, siffran för män är ungefär hälften. Fortfarande är kvinnor underrepresenterade i många av samhällets högre positioner och inkomstsegment.

När människor med rötter i länder med starkt patriarkala kulturer söker sig hit så följer även en oönskad hantering av hedersrelaterat våld och förtryck som kvinnorna utsätts för. Det har vi ännu inte goda sätt att bemöta.

Ska vi komma närmare ett samhälle där kvinnor och män är mer fria att göra sina egna val, efter livssituation, intresse och fallenhet, så krävs en uttalad värderingsgrund som stöd. Vi behöver en människovänlig och långsiktigt hållbar grundsyn där vi både enskilt och tillsammans med andra kan få utvecklas efter vår förmåga, komma till vår rätt och bidra till ett stabilt och välfungerande samhälle.

När vissa vänsterfeminister fastnar i små elitistiska symbolfrågor, så talar vi i KD-K hellre om vardagsfeminism, att kvinnors liv skall kunna fungera på ett människovänligt sätt. När vissa vänsterfeminister kör fast i könskonflikter, så talar vi hellre om mansvänlig feminism där vi vill samarbeta tillsammans med män.

Studier har gjorts om människors upplevelse av sitt mentala välbefinnande, där även existentiella frågor lyfts fram. Frågorna gällde bland annat om att ha någon nära och förtrolig vän att anförtro sig åt, om det fanns ett närstående kontaktnät att vända sig till vid en livskris, såsom dödsfall eller skilsmässa. Undersökningarna visar på en markant skillnad mellan kvinnor och män, där gruppen män upplever en betydligt större existentiell ensamhet än gruppen kvinnor. Många män upplever även en sämre livskvalitet än kvinnor. För vårt välbefinnande behöver vi även nära relationer, inte främst och enbart traditionell manlig status.

Vi inom KD-K vill arbeta för ett liv och en vardag som är mer hållbar och människovänlig. Det vi bland annat eftersträvar är en större jämbördighet där:

• Kvinnor och män är mer fria att göra sina egna val efter livssituation, intresse och fallenhet – oavsett ursprungsland och bakgrund.

• Kvinnor och män ska ha möjlighet att stå lika stadigt och komma till sin rätt på arbetsmarknaden och på den offentliga arenan med ansvarsfulla förtroendeuppdrag.

• Kvinnor och män ska ha möjlighet att stå lika stadigt och komma till sin rätt i ett ansvarstagande föräldraskap, där alla redan från barnens späda år får möjlighet att knyta nära och förtroliga band till sina barn och bygga den innerliga samhörighet som bär och berikar i livets med- och motgångar.

Inom KD-K är vi glada och stolta över att vår partiledare Ebba Busch-Thor på ett tydligt sätt lyfter jämställdhetsfrågorna. Hon är – liksom vi – besjälad av att underlätta livet för kvinnor, att ge förutsättningar för att få livspusslet – med barn, familj och arbete – att gå ihop. Syftet är att på så sätt minska stressnivån och sjukskrivningarna, och kanske då även underlätta för familjer och par att orka med vardagen och varandra i det långa loppet. Ebba Busch-Thor sätter även ord på ”genusflummet” som vissa vill ha i förskolan. Vi vill inte att personalen ska tvingas agera lekpoliser och bestämma över barnens fria lek. Barn behöver stöd och uppmuntran för att bli trygga och harmoniska.

Initiativet till införandet av en internationell kvinnodag togs 1975 vid FN:s första internationella kvinnokonferens i Mexiko. 1977 fattade FN:s generalförsamling beslut om detta i en resolution och sedan 1978 finns den 8:e mars med som en av FN:s högtidsdagar. Vi är ett litet land i en stor internationell helhet som har kommit en god bit på vägen med att stärka kvinnors möjligheter och rättigheter. Vi inom KD-K vill göra vår del i det arbetet och vi vill gärna ha med många fler på den vägen.

När vissa vänsterfeminister fastnar i små elitistiska symbolfrågor, så talar vi i KD-K hellre om vardagsfeminism.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...

Israel hjälper jordbävningsdrabbade i Puerto Rico

Insats. Efter den jordbävning som drabbade en stor del av Puerto Ricos invånare den 7 januari kunde den israeliska hjälporganisationen Isra Aid snabbt inleda...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...