Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Väckelse är vägen till verklig förändring – inte lagstiftning

Varken kulturen eller lagstiftningen kan förändra en människas grundläggande inställning, men evangeliet är Guds kraft till den frälsning som resulterar i en genomgripande förvandling, skriver Pingsts föreståndare Daniel Alm i en replik på Mats Selanders senaste debattartikel (24/6).

Debatt · Publicerad 00:00, 27 jun 2019

Vem vill ha höga aborttal? Jag tror inte att någon vill det. Personligen ser jag aborttalen som en stor sorg och vill inget annat än att de ska minska. Men hur ska det gå till?

I denna debatt om ordet abort i ett policydokument inom ramen för jämställdhetsarbete i internationellt bistånd, verkar det som att en del tror att abortfrågan försvinner om den inte benämns. Men är det självklart att en flicka hade avstått från försöket att avsluta sin graviditet om hon hade varit oupplyst om möjligheten till abort? Mats Selander förfäktar den uppfattningen, men verkligheten talar inte för det. Mänskligheten är inget kretskort. Det går inte att exakt förutse konsekvenser och styra ett människoliv. Varje människa har en fri vilja.

Vad föranleder en abort? Detta är ett större problem som behöver konfronteras. Bibeln ger oss vägledning i livet men också exempel på mänsklig ofullkomlighet. Det är ju i bräckligheten och utsattheten en människas värde ibland ställs mot en annan människas överlevnad. Det var detta svåra förhållande jag försökte resonera omkring och som jag tycker saknas i de mest extrema ståndpunkterna som uttrycks i denna fråga.

När jag läser Selanders två inlägg tänker jag på den amerikanske predikanten Jerry Falwell som strävade efter att med lagstiftningens hjälp skapa en kristen kultur som skulle förändra samhället.

Själv tror jag att vägen till verklig förändring är andlig väckelse. Varken kulturen eller lagstiftningen kan förändra en människas grundläggande inställning, men evangeliet är Guds kraft till den frälsning som resulterar i en genomgripande förvandling och ett upprättat människovärde.

Det övergripande målet för Pingst är att predika upprättelse i Jesus Kristus till en fallen värld och där­igenom bli kända för vår kärlek till honom och medmänniskor. Därför ber jag för både den våldtagna flickan och hennes gärningsman.

I min text skrev jag två gånger att vi måste kunna samtala om och debattera den svenska abortlagstiftningen, men påpekade att det är bättre med en reglerande lagstiftning än ingen alls. Påstå inte utifrån detta att jag är abortliberal!

Jag är emot aborter men har mött alldeles för mycket komplexiteter för en svartvit hållning. Jag sörjer när aborter ändå sker men tror inte att vägen till minskat antal går via kriminaliserande. Jag vädjar till Selander att försöka ägna någon tid åt att tänka in det spänningsfält som uppstår när eviga värden och mänsklig värdighet kolliderar, där sexuellt våld, våldtäkter, incest och tvångsäktenskap sker.

Det är rent av oförskämt att hålla mig och pingströrelsen indirekt ansvariga för 40–50 miljoner aborter världen över.

Jag bejakar livet. Min bön är att alla barn ska kunna födas i glädje. För mig finns det ingen anledning att tvivla på att Selander kan instämma i denna bön. Men jag inser att vi inte kommer att bli överens om hur en önskad förändring bäst kan uppnås och jag beklagar Selanders försåtliga debatteknik. Det rimmar illa att en som så starkt kräver respekt för livet har så svårt att sedan visa en respektfull ton.

Jag är övertygad om att det är möjligt att behålla sin egen moraliska övertygelse även om den skulle stå i strid med statens uppfattning. Kyrkans historia vittnar om detta, och för tre decennier sedan hade vi just tusen och åter tusen sådana vittnen bakom järnridån i Europa.

Vi kan motverka aborter genom att älska Gud, älska människor och älska livet.

Detta är sista artikeln i replikskiftet mellan Mats Selander och Daniel Alm.

Vi kan motverka aborter genom att älska Gud, älska människor och älska livet.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...

Israel hjälper jordbävningsdrabbade i Puerto Rico

Insats. Efter den jordbävning som drabbade en stor del av Puerto Ricos invånare den 7 januari kunde den israeliska hjälporganisationen Isra Aid snabbt inleda...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...