Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Skolborgarrådets stängningskrav oförenligt med hans kyrkouppdrag

Kyrkomötesledamoten och borgarrådet i Stockholm stad, Olle Burell, har bråttom, mycket bråttom med stängningen av de kommunala dörrarna för kristna friskolor. Frågan är om han är lika snabb med att försvara och förklara den totala krocken mellan det som hans kyrkliga uppdrag stipulerar och det krav som han nu har offentliggjort, skriver Bengt-Olof Dike, tidigare ledamot i kyrkomötet.

Debatt · Publicerad 00:00, 16 mar 2018

Han sätter upp rött ljus för kristna skolor att hyra lokaler i Stockholm och vill helt förbjuda existensen av dem i landet. Men i hans tunga kyrkliga uppdrag som kyrkomötesledamot och förste vice ordförande i Stockholms stifts styrelse ska han arbeta för att sprida ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv”, som de första raderna i kyrkoordningens (KO) portalparagraf lyder.

Svenska kyrkans församlingars fyra huvuduppgifter är också – enligt KO – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni.

Bedriva undervisning och utöva mission. Alltså aktivt verka för att sprida den kristna läran, ”grundad i Guds heliga ord”, som det också står i KO:s portalparagraf.

Detta är uppdraget som det socialdemokratiska borgarrådet i huvudstaden, Olle Burell, har åtagit sig att aktivt arbeta för genom att ställa upp i kyrkovalen – vilket han har gjort sedan många år och som har resulterat i att han fram till senaste årsskiftet även var ordförande för kyrkomötets största nomineringsgrupp, just Socialdemokraterna.

Han sitter dock kvar som ledamot i kyrkomötet och är under den nya mandatperioden nu även förste vice ordförande för styrelsen i Stockholms stift, där biskopen per automatik, enligt KO, innehar ordförandeklubban.

Alltså två helt oförenliga roller för Olle Burell – och direkt motsägande varandra. I kyrkomötet och stiftsstyrelsen, bunden av portalparagrafen och kyrkans fyra huvuduppgifter. Undervisa och missionera om Guds heliga ord. Öppna dörrarna för detta i samhället.

Men när Burell sätter sig i tjänsterummet i Stockholms stadshus ska samma dörrar stängas och absolut inga nya öppnas. På den ungefär kvartslånga promenaden mellan stiftsstyrelsens sammanträdeslokaler till stadshuset har alltså borgarrådet bytt åsikt. Eller arbetsuppgift. Nu förbereds stängning och definitiv låsning av alla dörrar för undervisning med kristna förtecken, vilket är en av Svenska kyrkans huvuduppgifter.

Det ska betonas att Burell på intet sätt för medierna har uttryckt sig svävande eller tvetydigt om sin åsikt gällande religiösa friskolor. Det framkommer tydligt i den artikel i Expressen (5/ 3) som bär hans signum och som är utgångspunkten för Världen idags artikel två dagar senare (7/3).

I Kyrkans Tidning dagen därpå (8/3, nr 10) meddelar han på reporterns fråga att han är ”starkt kritisk” till att hans egen förtroende­manna­mässiga huvudman, Svenska kyrkan, ska få driva friskolor.

Som ett argument mot sådana skolor hävdar han att de bidrar till ökad segregation, trots att experter konstaterat att motsatsen gäller. Och Burell åberopar även regeringens planer på att stoppa – eller i varje fall starkt beskära – möjligheterna att driva dem. Detta trots att riksdagen ännu inte gett klartecken för ett sådant utspel och att den pågående utredningen i saken långt ifrån är klar.

Därtill har Världen idag redovisat juristkritik mot Burells avsikt att stoppa all uthyrning till religiösa friskolor: att ett förbud kan vara olagligt.

Men kyrkomötesledamoten och borgarrådet Burell har bråttom, mycket bråttom, med stängningen av de kommunala dörrarna för kristna friskolor. Frågan är om han är lika snabb med att försvara och förklara den totala krocken mellan det som hans kyrkliga uppdrag stipulerar och det krav som han nu har offentliggjort.

Under alla förhållanden blottas nu i Burells utspel en mycket allvarlig moralisk dimension, där tilltron till borgarrådets vilja att arbeta för Svenska kyrkans givna och dokumenterade mål har blivit anfrätt och på allvar måste ifrågasättas.

Det ska betonas att Burell på intet sätt för medierna har uttryckt sig svävande eller tvetydigt om sin åsikt gällande religiösa friskolor.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.