Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Påve Benedictus XVI i sitt sommarresidens, Castel Gandolfo. Foto: Foto: Pier Paolo Cito/AP Photo/Scanpix

Nya frågetecken kring Romresa

Problematiseringen av frikyrkorepresentanternas resa till Vatikanen avslutas i dag med replik av Erling Medefjord och slutreplik av Sten-Gunnar Hedin.

Debatt · Publicerad 00:00, 8 aug 2011

Med undertecknads debattartikel i Världen idag fanns förhoppningen att någon av romresenärerna skulle räta ut vissa frågetecken om dialogen och besöket i Vatikanen. Med det svar som pastor Sten-Gunnar Hedin gav den 29 juni blev det tvärtom – tyvärr tillkom nya frågetecken.
Hedin tycks ta skydd bakom den bibliska berättelsen i Apostlagärningarna 11, där det berättas om hur Barnabas gladdes över att se hur hedningarna i Antiochia tagit emot Guds ord. Vännerna i församlingen i Jerusalem var dock tveksamma till det som skedde i Antiochia. Tillämpningen av texten i Hedins artikel är följande: de som valt dialogen med Rom är de, likt Barnabas, som är öppna för den helige Andes verk i tiden. De ifrågasättande av dialogen är att likna vid de tvivlande i Jerusalem. Ett mycket förenklat användande av en biblisk text.

Men tillsammans med Hedin gläder jag mig över att den helige Ande blåser vart den vill och att Andens verksamhet inte ägs av något kyrkligt samfund eller organisation. En sanning som naturligtvis Lewi Pethrus, pingsthövdingen, hade väldigt klar för sig. Kan man förvänta sig något annat än att Pethrus blev lycklig över att Anden föll över Jesusfolket och troende bland alla kyrkoriktningar? Om detta torde vi vara helt överens.
Frågetecknen omkring diaogen handlar om något helt annat, nämligen om en officiell dialog med en kyrka vars anspråk bär allt annat än ödmjukhetens prägel. Hur kan man bedriva ett meningsfullt utbyte med en kyrka som hävdar att den är den enda sanna kyrkan, med ett överhuvud som sägs vara Kristi ställföreträdare på jorden, som genom den apostoliska successionen säger sig äga ett prästerskap utrustat med himmelrikets nyckelmakt, det vill säga äger auktoritet att både öppna eller stänga himmelens port?

I den politiska världen är det ömsesidiga erkännandet en huvudprincip. En stat vars existensberättigande förnekas brukar inte föra officiell dialog med en sådan motpart. Pingstdelegationen tycks inte bry sig om denna rimliga princip. Det räcker tydligen med att Andra Vatikankonciliet nu ger dem status som "separerade bröder" i stället för den tidigare stämpeln schismatiker, heretiker eller kättare. Det romersk-katolska synsättet är som bekant att de separerade bröderna till varje pris ska tillbaka till det katolska fadershuset. Något erkännande av pingströrelsens existensberättigande är det inte tal om, inte heller någon revidering av de katolska dogmerna. Det är bara att läsa dokument från tiden för konciliet och katekesen för att kunna konstatera detta.

Med förvåning läser jag följande mening i Hedins svar: "Han (Lewi Pethrus) liksom generationer av svenskar, både före och efter honom, var helt 'skolad' i reformationens förträfflighet." Innebär det att Hedin ifrågasätter reformationens grundprinciper? Det vore bra om han redogjorde för sin syn på protestantismens och frikyrkornas grundval: Skriften allena, det allmänna prästadömet och rättfärdiggörelse genom tron allena. Om inte dagens pingstledare anser att dessa tre grundbultar anses vara förträffliga är pingströrelsen i stor fara.

 

>> Läs Sten-Gunnar Hedins replik här

 

>> Läs tidigare artiklar:

2011-06-29 - "Hans ifrågasättande är överraskande"

2011-06-22 - Frågetecken i Vatikanbesökets spår

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...