Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

En grundförutsättning är att anhöriginvandringen inte på ett orimligt sätt ska belasta svenska skattebetalare eller leda till ett ökat utanförskap, skriver fyra Sverigedemokrater om det regelverk de förordar. Foto: Jessica Gow/TT

Mer anhöriginvandring kan öka risken för familjesplittring

Att sänka kraven för anhöriginvandring skapar incitament för ökad människosmuggling och familjesplittring, då det åter blir lönsamt för människor utan skyddsskäl att välja Sverige som slutdestination. Det skriver fyra Sverigedemokrater apropå beslutet att sänka kraven för anhöriginvandring.

Debatt · Publicerad 00:00, 2 jul 2019

Riksdagen har nu beslutat om en förlängning av den tillfälliga lagen inom migrationsområdet. Även den hårt kritiserade gymnasieamnestin för afghanska unga vuxna utan asylskäl förlängs samtidigt.

I humanismens namn har Centern och Miljöpartiet dessutom klämt in en uppluckring av kraven för anhöriginvandring. Tusentals* migranter utan flyktingstatus ska få ta hit sina anhöriga, istället för att återförenas i hemländerna och hjälpa till att bygga upp det som raserats. Och istället för fullt rimliga krav på att migranter skall stå för försörjningen av sina nära, blir det kommunernas uppgift att ordna såväl bidrag som boende till tiotusentals* nya anhöriginvandrare. Detta enligt siffror hämtade från Migrationsverket.

Humanism är förstås alltid bra och önskvärt, men när humanismen är skattefinansierad blir det alltid svårare att motivera. Och när staten tar besluten men ålägger kommunerna att genomdriva dem, är det upplagt för problem.

Ökad anhöriginvandring hade kanske fungerat om det funnits tomma lägenheter som bara stod och väntade på att bli fyllda. Det hade kunnat vara en acceptabel prioritering om det funnits stora budgetöverskott hos kommuner och landsting, och om det funnits en arbetsmarknad med låga trösklar och enkla jobb. Det hade varit en god humanism om utanförskapsområden saknades, och om assimilationen in i det svenska samhället faktiskt fungerade.

”Hade min faster haft mustasch, hade hon varit min farbror”, så lyder ett turkiskt ordspråk. Om allt ovanstående hade varit sant, hade ändringarna i lagen varit lätta att sympatisera med. Men istället har vi bostadsbrist, ökande segregation, kommuner under konkurshot, skyhög arbetslöshet bland utlandsfödda, vård och skola som går på knäna, ett rättsväsende i gungning.

Som ett familjevänligt parti ser Sverigedemokraterna det givetvis som önskvärt att var och en får leva nära sina närmaste familjemedlemmar. All anhöriginvandring och familjeåterförening bör dock omfattas av, och följa, ett väluppbyggt regelverk. En grundförutsättning i detta regelverk är att anhöriginvandringen inte på ett orimligt sätt ska belasta svenska skattebetalare eller leda till ett ökat utanförskap. Att som nu sänka kraven skapar dessutom incitament för ökad människosmuggling och familjesplittring, då det åter blir lönsamt för människor utan skyddsskäl att välja Sverige som slutdestination. Mer humant vore en bättre prioritering av biståndsmedel för att hjälpa familjer i krisens närområde.

Politik handlar till stor del om att fördela pengar mellan olika områden. Det kan vara tufft ibland, att tvingas till beslut som missgynnar en grupp till förmån för en annan. Ordet humanism är tyvärr inte magiskt, och det tar varken bort målkonflikter eller alternativkostnader.

Mer pengar till kravlös anhöriginvandring innebär mindre pengar någon annanstans. Vore det mindre humant att se till att pensionärer har råd att gå till tandläkaren? Är det mindre humant att satsa på att folk slipper dö i vårdköer? Nej, snarare är det så att svenska staten i första hand har skyldigheter gentemot de svenska medborgare och skattebetalare den lånar pengar av.

Sverige har ännu inte hämtat sig, varken efter hösten 2015 eller tidigare årtionden av oansvarig invandringspolitik. Sverigedemokraterna har därför röstat ja till en förlängning av den ursprungliga tillfälliga lagen, i väntan på ännu tydligare och striktare migrationslagstiftning. Vi har dock tydligt sagt nej till förlängd gymnasieamnesti och till utökad skattefinansierad anhöriginvandring.

*Källa Migrationsverket

Ökad anhöriginvandring hade kanske fungerat om det funnits tomma lägenheter som bara stod och väntade på att bli fyllda.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37