Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Göra barn till beställningsvara är inte rätt väg att gå här

Diskussionen om surrogatmödraskap, som nyligen blåsts upp igen, väcker etiska frågor, där ett flertal parter med olika intressen är inblandade, skriver Brita Storlund och Cecilia K Björfjell från organisationen Människovärde.

Debatt · Publicerad 00:00, 6 aug 2019

Surrogatmödraskap har den senaste tiden debatterats, efter att Moderaterna meddelat att altruistiskt surrogatmödraskap borde tillåtas i Sverige

Det är lätt att beröras av smärtan hos barnlösa par. Egna och andras förväntningar, och de blandade känslorna när andra får barn utan problem. Adoptionsprocesser är påfrestande och långt utdragna, och leder kanske ändå inte till att man får något barn.

Surrogatmödraskap har blivit svaret på barnlöshet för allt fler i Sverige. 

Surrogatmödraskap väcker etiska frågor. Ett flertal parter med olika intressen är inblandade. Det beställande paret, surrogatmamman och hennes familj, agenturen och den juridiska processen före, under och efter. Och barnet är i allra högsta grad inblandat.

Under graviditeten börjar barnet känna igen surrogatmammans hjärtslag och röst, samt reagera på hennes beröring, för att sedan abrupt skiljas från henne vid födseln. Separationen mellan den födande mamman och barnet är inte oproblematisk, vilket även studier med adoptivbarn bekräftar.

Vid surrogatmödraskap är denna separation planerad från början, vilket inte är fallet vid adoption, där det är barnets behov av en ny familj som är utgångspunkten. 

För att få bli surrogatmamma måste man redan ha fött minst ett barn, och det betyder att det finns (surrogat)syskon med i bilden, vilka också drabbas av separationen. Enligt Uppdrag Gransknings reportage från 2018 hade barnet till en surrogatmamma uttryckt att mamma sålde bebisen. 

Ibland argumenteras att surrogatmödraskap är bibliskt, och Gamla testamentets Hagar ges som exempel. Planen var visserligen att hon skulle skaffa avkomma åt Sara och Abraham. Men när allt sedan ställdes på sin spets var alla inblandade överens om att Hagar, och inte Sara, var den riktiga mamman.

Så har det alltid varit genom tiderna. Den födande kvinnan är mamman.

Med surrogatmödraskap har det dock ändrats. Den beställande mamman ska genomgå en närståendeadoption, även i de fall hon själv är äggdonator. Det finns alltså en period i processen där barnet är moderlöst, eftersom surrogatmamman inte har någon rätt till moderskapet. 

Ett annat argument för surrogatmödraskap är att det ger samkönade par möjlighet att få barn. Dock kan man inte ta för givet att alla samkönade par har samma åsikt när det gäller detta. Det finns även inom denna grupp de som varnar för att samkönade par kan komma att utnyttjas i politiska syften, och som en sköld för handel med kvinnor och barn.

I Storbritannien är altruistiskt surrogatmödraskap tillåtet, och surrogatmamman har rätt till abort, och även rätt att behålla barnet om hon skulle vilja det.

Finns det risk för att kommersiellt surrogatmödraskap utomlands ändå är attraktivare i så fall?

Medicinska, administrativa och juridiska processer ingår även om surrogatavtalet är altruistiskt, och inget av det är gratis. I undersökningar har det framkommit att summor uppemot 60 000 brittiska pund betalats för surrogatavtal även i Storbritannien. Så det altruistiska är lättare sagt än gjort. 

För att sluta där vi började är det lätt att beröras av smärtan hos barnlösa par. Att göra barn till beställningsvara, och näst intill en rättighetsfråga för vuxna, är dock inte rätt väg att gå. 

Så har det alltid varit genom tiderna. Den födande kvinnan är mamman.

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan. Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att... onsdag 23/9 00:00

När vetenskapen blir ideologisk är den farlig

Ledare Vetenskapens betydelse för vår civilisation går inte att överskatta. På område efter område... onsdag 23/9 00:00

Lidandet inför tyst Gud

Böneskolan Jobs bok är troligen Bibelns äldsta bok, med det urgamla temat om den oskyldiga människans lidande.... tisdag 22/9 00:10

Oklart om Marocko öppnar för direktflyg till Israel

Marocko. Uppgifter om att relationen mellan Marocko och Israel snart skulle tina, med direktflyg mellan... tisdag 22/9 16:08

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan. Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att...

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...