Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Göra barn till beställningsvara är inte rätt väg att gå här

Diskussionen om surrogatmödraskap, som nyligen blåsts upp igen, väcker etiska frågor, där ett flertal parter med olika intressen är inblandade, skriver Brita Storlund och Cecilia K Björfjell från organisationen Människovärde.

Debatt · Publicerad 00:00, 6 aug 2019

Surrogatmödraskap har den senaste tiden debatterats, efter att Moderaterna meddelat att altruistiskt surrogatmödraskap borde tillåtas i Sverige

Det är lätt att beröras av smärtan hos barnlösa par. Egna och andras förväntningar, och de blandade känslorna när andra får barn utan problem. Adoptionsprocesser är påfrestande och långt utdragna, och leder kanske ändå inte till att man får något barn.

Surrogatmödraskap har blivit svaret på barnlöshet för allt fler i Sverige. 

Surrogatmödraskap väcker etiska frågor. Ett flertal parter med olika intressen är inblandade. Det beställande paret, surrogatmamman och hennes familj, agenturen och den juridiska processen före, under och efter. Och barnet är i allra högsta grad inblandat.

Under graviditeten börjar barnet känna igen surrogatmammans hjärtslag och röst, samt reagera på hennes beröring, för att sedan abrupt skiljas från henne vid födseln. Separationen mellan den födande mamman och barnet är inte oproblematisk, vilket även studier med adoptivbarn bekräftar.

Vid surrogatmödraskap är denna separation planerad från början, vilket inte är fallet vid adoption, där det är barnets behov av en ny familj som är utgångspunkten. 

För att få bli surrogatmamma måste man redan ha fött minst ett barn, och det betyder att det finns (surrogat)syskon med i bilden, vilka också drabbas av separationen. Enligt Uppdrag Gransknings reportage från 2018 hade barnet till en surrogatmamma uttryckt att mamma sålde bebisen. 

Ibland argumenteras att surrogatmödraskap är bibliskt, och Gamla testamentets Hagar ges som exempel. Planen var visserligen att hon skulle skaffa avkomma åt Sara och Abraham. Men när allt sedan ställdes på sin spets var alla inblandade överens om att Hagar, och inte Sara, var den riktiga mamman.

Så har det alltid varit genom tiderna. Den födande kvinnan är mamman.

Med surrogatmödraskap har det dock ändrats. Den beställande mamman ska genomgå en närståendeadoption, även i de fall hon själv är äggdonator. Det finns alltså en period i processen där barnet är moderlöst, eftersom surrogatmamman inte har någon rätt till moderskapet. 

Ett annat argument för surrogatmödraskap är att det ger samkönade par möjlighet att få barn. Dock kan man inte ta för givet att alla samkönade par har samma åsikt när det gäller detta. Det finns även inom denna grupp de som varnar för att samkönade par kan komma att utnyttjas i politiska syften, och som en sköld för handel med kvinnor och barn.

I Storbritannien är altruistiskt surrogatmödraskap tillåtet, och surrogatmamman har rätt till abort, och även rätt att behålla barnet om hon skulle vilja det.

Finns det risk för att kommersiellt surrogatmödraskap utomlands ändå är attraktivare i så fall?

Medicinska, administrativa och juridiska processer ingår även om surrogatavtalet är altruistiskt, och inget av det är gratis. I undersökningar har det framkommit att summor uppemot 60 000 brittiska pund betalats för surrogatavtal även i Storbritannien. Så det altruistiska är lättare sagt än gjort. 

För att sluta där vi började är det lätt att beröras av smärtan hos barnlösa par. Att göra barn till beställningsvara, och näst intill en rättighetsfråga för vuxna, är dock inte rätt väg att gå. 

Så har det alltid varit genom tiderna. Den födande kvinnan är mamman.

Tommy Dahlman får nytt jobb som marknadschef

Nyheter Media. Förkunnaren och tv-profilen Tommy Dahlman blir marknadschef i Divine Favour Mission (DFM), en missionsorganisation grundad av förkunnaren Mattias...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Tusentals svenskar lyssnar på podd om sekter

Media. Sektpodden är en av Sveriges populäraste poddar. Varje torsdag kommer ett nytt avsnitt med psykoterapeuten Rigmor Robèrt i samtal med Emma Gembäck,...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...