Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Det behövs en kristen människosyn både i politiken och i välfärden

Per Gudmundsson påstod i tidningen Bulletin angående S:ta Clara kyrkas sociala arbete: ”Färre känner sig välkomna och trygga i ett offentligt rum som ockuperas av a-lagare, pundare och gatubarn.” Utifrån kristen tro och människosyn är det en självklarhet att möta såväl hög som låg, skriver KD-politikern Marcus Jonsson angående vikten av kristen människosyn.

Debatt · Publicerad 00:00, 1 feb 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Människosynen är avgörande. Den som tvekar kan med lätthet få sitt tvivel undanröjt av att läsa ledarskribenten Per Gudmundssons angrepp på S:ta Clara kyrkas sociala arbete i webbtidningen Bulletin.

Gudmundsson stör sig på de människor som kommer till kyrkan. Han skriver: ”Färre känner sig välkomna och trygga i ett offentligt rum som ockuperas av a-lagare, pundare och gatubarn.”

Kanske har Gudmundsson under sina många år som politisk kommentator reflekterat över namnet på den plats där riksdagshuset ligger? Helgeandsholmen vittnar om att här fanns ett Helgeandshus, första gången omnämnt år 1301.

I den stadga som utfärdades av kung Gustav Vasa 1533 definieras verksamhetens två målgrupper. Den första gruppen var välbärgade äldre medborgare som kunde köpa sig fri kost, logi och omvårdnad intill sin död till en kostnad som motsvarade ett gott stenhus i staden. Den andra gruppen bestod av fattiga, sjuka och gamla.

Helgeandshuset kan tyckas vara ett passande namn för en verksamhet som bär sitt namn efter den helige Anden, som i kristen tro beskrivs som Hjälparen och som även kan skildras som den kraft som slet sönder alla mentala barriärer för gemenskap i samhället.

Utifrån kristen tro och människosyn är det därför en självklarhet att möta såväl hög som låg. Därför blir det märkligt när Gudmundsson påstår att en kyrka som är öppen för alla blir otillgänglig. Det går tvärtemot vad Carl-Erik Sahlberg fick erfara under sina 23 år i ledningen för S:ta Clara. Prins Carl Philip gjorde sitt examensarbete genom att följa och dokumentera det sociala hjälparbetet i S:ta Clara församling i Stockholm.

Gudmundsson skriver att ”en miljonstad kommer alltid att ha en viss misär” och att ”S:ta Claras biståndsverksamhet gör det lättare att både hamna i och bli kvar där”.

Påståendet är chockerande eftersom Gudmundsson jobbat som presschef på Kristdemokraternas partikansli. Redan i den första politiska deklarationen från 1964 fastslogs den kristdemokratiska kursen med utrymme för ideella aktörer och skattereduktion för gåvor till deras verksamhet.

I skriften ”Kristen Demokratisk Samling – En politisk nödvändighet” pläderade Kristdemokraternas förste partiledare Birger Ekstedt för att allt samhällsarbete måste ”vara inriktat på kärlekstjänst för att det ska vara meningsfullt”.

Det är i denna tradition som nuvarande partiledare Ebba Busch handlat, då hon för egna medel sponsrade S:ta Clara för att hjälpa Stockholms hemlösa.

Gudmundsson invänder med att Sverige har ”världens kanske mest utbyggda välfärdsapparat”. Det blir nästan lite tragikomiskt att en person i sin kritik av sociala insatser för att hjälpa människor i misär, gömmer sig bakom den socialdemokratiska modell han annars brukar kritisera. Men, för att citera Ebba Busch, ”den mellanmänskliga hjälpen som sker via kyrkor, församlingar, föreningar och organisationer kommer staten aldrig att kunna ersätta”.

I Tyskland, där kristdemokratin har varit den formande politiska kraften efter andra världskriget, finns alternativ till den svenska modellen. Där arbetar olika icke-vinstsyftande organisationer i nära samarbeten med myndigheterna, samtidigt som de är självständiga och har rätt att utforma de sociala tjänster som de finner nödvändiga.

Därför driver exempelvis katolska organisationen Caritas medlemmar runt 550 sjukhus, 10 000 förskolor, 1 200 äldreboenden och 1 200 ambulansstationer. Detta sköts genom att Caritas har cirka 600 000 anställda och 500 000 volontärer i Tyskland.

Det här är vägen framåt. Fler kyrkor behöver göra som S:ta Clara, men det uppnås inte med den liberalkonservativa linje som Gudmundsson företräder och som betraktar gatubarn samt människor med alkohol- eller drogberoende som ”ockupanter” av offentliga rum.

Gudmundssons ledarartikel i Bulletin får kanske ses som hans största kommunikativa insats för Kristdemokraterna, eftersom texten verkligen visar på behovet av en kristen människosyn i politiken och ny syn på välfärden. Notera att den kom 438 dagar efter han slutat arbeta för partiet.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10