Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Dags att ge rätt svar på alla frågor om Raoul Wallenberg

Raoul Wallenbergs handlingar är extra värda att minnas i dag, när antisemitismen växer. Det skriver Mikael Oscarsson (KD), som förväntar sig att Wallenbergs anhöriga ska få tydliga svar på de 80 frågor de nu har skickat till svenska myndigheter.

Debatt · Publicerad 14:10, 20 apr 2018

I andra världskrigets slutskede var Raoul Wallenberg direkt avgörande för att tiotusentals ungerska judar kunde räddas undan nazisternas förintelseläger. Flera bedömare anser att det handlar om uppemot hundra tusen judar. Hans okonventionella handlande, med hjälp av svenska skyddspass och en innovativ hållning till regelverken, har gått till historien som ett av andra världskrigets verkliga hjältedåd.

Hans handlingar är extra värda att minnas i dag, när antisemitismen växer – även i Sverige. Aggressiva demonstrationer utspelade sig på ett flertal platser efter att Donald Trump erkände Jerusalem som Israels huvudstad, och brandbomber kastades mot synagogor som varit omgärdade om kraftiga säkerhetsarrangemang i decennier.

Att hedra minnet av personer som Raoul Wallenberg är ett sätt att mana till handlingskraft mot den samtida antisemitismen.

För två år sedan skickade Raoul Wallenbergs familj en lång lista med frågor till Ryssland. De har ännu inte fått något svar. Nu skickas en lista på 80 frågor till svenska myndigheter, såsom Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST och till Utrikesdepartementet.

Huvudfrågan är om Raoul Wallenberg helt enkelt blev offer för olyckliga omständigheter, som påståtts i årtionden, eller om han lämnades åt sitt öde av skäl som fortfarande inte klarlagda. Varför en stark officiell svensk efterfrågan av Raoul Wallenberg inte gjordes förblir en central – och ännu obesvarad – fråga.

Ryska myndigheter menar att frågan är ur världen och att Raoul Wallenberg dog fängslad i Moskva den 17 juli 1947. En uppgift som aldrig godtagits av Sverige och som det inte heller presenterats bevis för på ett trovärdigt sätt. Wallenbergs familj behöver svar på ett antal grundläggande frågor från svenska staten, och det är dessa man nu skickat in till berörda myndigheter.

Varför lämnades Raoul Wallenberg utan formellt svensk beskydd i Ungern efter december 1944, när hans diplomatpass gick ut? Han kunde exempelvis ha blivit svensk chargé d'affaires. Behandlingen sticker ut, särskilt om man jämför med Harald Edelstam, den svenske ambassadören i Chile under Pinochet-åren.

Det finns ytterligare frågor, inte minst gällande hur Sverige agerat efter sovjetiska klavertramp och spioneriavslöjanden. Varför använde inte den svenska regeringen grundstötningen av U 137 för att pressa Sovjet på sanningen? Eller avslöjandena om de svenska spionerna Anatole Ericsson och Stig Wennerström – kunde inte de ha utnyttjats bättre för att pressa fram sanningen om Raoul Wallenberg?

Varför har Raoul Wallenberg anklagats av Sveriges ambassadör i Moskva för att ha ”smugit över” till den ryska sidan i april 1945, när det är klarlagt att han bett om svenska regeringens tillstånd att kontakta sovjeterna?

I fredags hade jag en riksdagsdebatt med Margot Wallström, då jag lyfte fram dessa frågor och att det är särskilt viktigt att Sverige kräver att få all information om ”fånge nr 7”. Det handlar om en ännu inte identifierad ”fånge nr 7” som blev utfrågad i fängelset internt (Lubyanka) i mer än 16,5 timmar den 23 juli 1947. Denna fånge "med stor sannolikhet är den svenska diplomaten Raoul Wallenberg", uppgav arkivarier från Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB) år 2009.

Nio långa år har gått sedan dess utan ytterligare framsteg i frågan. Hur kan det vara så med tanke på att informationen om "fånge nr 7" utgör den viktigaste och mest konkreta ledtråden i sökandet efter Raoul Wallenbergs öde de senaste sextio åren? Vad gör Sverige för att få ett förtydligande om identiteten av "fånge nr 7"?

Enligt Raoul Wallenbergs familj gjordes den senaste officiella svenska begäran för sex år sedan, 2012. Eftersom jag upprepade frågan vid tre tillfällen och ändå inte fick något svar av Margot Wallström, stämmer det nog – beklagligt nog – att Sverige inte gjort några påstötningar på sex år!

Sverige måste, liksom Ryssland, lägga korten på bordet. Vi behöver belysa vår egen historia för att kunna läka såren efter andra världskriget som fortfarande är öppna, och vi behöver ge hjältar och förebilder som Raoul Wallenberg den upprättelse och behandling de förtjänar.

Vi behöver ge hjältar och förebilder som Raoul Wallenberg den upprättelse och behandling de förtjänar.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.