Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Att tro på Bibelns ofelbarhet leder inte till sekterism

Peter Halldorfs försök att argumentera för en felbar Bibel genom att hänvisa till inkarnationen är ett av liberalteologins äldsta försvar. Tron på Skriften allena är det bästa vaccinet mot sekterism, framhåller Stefan Sjöqvist.

Debatt · Publicerad 18:34, 8 jul 2020

Till den lärde Hieronymus skriver kyrkofadern Augustinus år 405 i ett brev: ”Endast de böcker som kallas kanoniska har jag lärt mig akta så att jag är fast övertygad om att ingen författare skrivit något fel i dessa böcker. Andra författare läser jag inte med den tanken att vad de har tänkt och skrivit är sant bara därför att de har visat sig helgade och lärda” (Epist. 82, 1:3) Det vill säga: endast Bibeln är ofelbar, vad som finns i andra skrifter kan fela. Bibeln själv hävdar att inte bara själva budskapet utan Skriften, det skrivna (grekiska ”grafä”) är ingivet av Gud (2 Tim 3: 16). Så har också Kristi Kyrka lärt överallt och i alla tider, tills liberalteologin och den moderna bibelkritiken började säga något helt annat. Det är mycket sorgligt att Peter Halldorf (Dagen 18/6) i sin iver att misskreditera tron på Bibelns ofelbarhet, använder Knutbysekten och ett belastat ord som ”fundamentalism”. som ett slagträ. Det är undermålig retorik. Vi är associationsskyldiga. Han tycker inte bara högst personligt att den unge pastorn som glad sade sig tro på att ”att varje ord i Bibeln är inspirerat av Gud” gjorde ett ”plågsamt inlägg”. Han tycker också att kristna i största allmänhet ”mer resolut” borde ta avstånd ifrån vad han kallar ”fundamentalistisk bibelsyn”. Men kristen fundamentalism har ingenting med fanatism och sekterism att göra. När en grupp evangelikala kristna i början av 1900-talet gav ut bokserien The Fundamentals (som gav upphov till begreppet ”fundamentalism”) så var det inte för att introducera nya läror om en ofelbar Bibeln (detta har ju, som sagt, Kristi Kyrka historiskt alltid trott och lärt), utan för att försvara klassisk kristen tro mot modern liberalteologi och bibelkritik som sakta höll på att underminera kristendomen. Man försvarade i bokserien framförallt Kristi jungfrufödelse, den ställföreträdande försoningen, Kristi uppståndelse och underverk, bibelns ofelbarhet och skapelsetron.

När församlingar hamnar snett och blir sekter så är det inte på grund av läran om Skriften allena och verbalinspirationen, utan tvärtom, därför att man antingen underminerat Skriften allena genom att komplettera Bibeln med egna uppenbarelser eller genom särskilt andefyllda ledare, som sätts över Bibelordet. I Knutbysekten var bibeln inte överordnad norm, utan Bibeln uttolkad av en inre krets, det vill säga, man åsidosatte Bibelns suveränitet, medvetet eller omedvetet. 

Bibelns ofelbarhet och tron på Skriften allena är det bästa vaccinet mot sekterism. Sekten bygger på ledarens auktoritet, men om Skriften är yttersta norm, avsätter en biblisk församling den ledare som spårar ur.

Peter Halldorfs försök att argumentera för en felbar Bibel genom att hänvisa till inkarnationen är ett av liberalteologins äldsta försvar. Man menar att precis som Kristus har både en mänsklig sida och en gudomlig, så har Skriften också analogt en mänsklig sida och en gudomlig. Men det argumentet talar snarare för en ofelbar Bibel än för en felbar. Inkarnationen betydde nämligen aldrig någonsin att Gud i sitt människoblivande blev felbar. Han blev människa ” men utan synd” (Hebr 4: 15). Själv uppvuxen i pingströrelsen, är jag djupt oroad av att tron på Bibeln som Guds verbalinspirerade och ofelbara Ord tappar mark, också inom frikyrkligheten, som tidigare avvek ifrån folkkyrkan när det gäller bibelsynen. När det gäller Bibelns tillkomsthistoria finns ingen vetenskaplig konsensus kring författarskap eller tradering. Här finns bara teorier. Man är inte mindre vetenskapligt förankrad om man tror att Moses skrev Moseböckerna och Jesaja skrev Jesajaboken. Augustinus, St Thomas och och alla dagens, enligt Halldorf, hopplöst rigida bibeltrogna är överens om att vi att vi inte är överens med Peter Halldorfs bibelsyn. Jag hoppas vi blir fler, inte färre.

I Knutbysekten var bibeln inte överordnad norm, utan Bibeln uttolkad av en inre krets, det vill säga, man åsidosatte Bibelns suveränitet, medvetet eller omedvetet.

John Ortberg tvingas bort från pastorstjänst

Den kände teologen och författaren John Ortberg tvingas lämna rollen som pastor i den amerikanska... tisdag 4/8 14:50

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens... tisdag 4/8 14:00

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

Nätjättar ställdes mot väggen – anklagades för ”censur”

USA. ”Techjättarna är ute efter konservativa.” Det sade republikanen Jim Jordan förra veckan då ledarna... tisdag 4/8 08:00

Senaste nytt

    Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

    Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

    Varför visar sig inte Gud tydligare?

    Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt