Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

Foto: Hasse Holmberg / TT

Är jag snål? Nej, det är jag inte

Debatt · Publicerad 00:10, 11 mar 2016
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Jag trampade visst på en öm tå när det gällde tiondet. Likafullt som förespråkarna för tionde påstår sådant som inte står i Bibeln, likafullt utgår Bertil Swärd från något jag inte är ... nämligen snål. Vissa personer läser in sådant i bibeltexter och debattartiklar som de tycker står där, men det är ju så villfarelser uppstår. Swärd väljer att ett antal gånger i sin kommentar påtala att jag är en snål en som inte vill ge tionde. De som läser hans kommentar kan därmed få samma uppfattning som han själv har. Men är jag snål? Nej, det är jag inte. Tvärtom. Hur kan någon uttala sig om det den inte vet som om det vore så? Bara för att jag är smålänning?

Swärd skriver också att ”en snål ande kan inte Gud välsigna”. Jag utgår ifrån att han menar ”en snål människa kan inte Gud välsigna”. Men var har han fått det ifrån? Kan man köpslå med Gud? ”Okej Gud, nu ger jag 30 procent av min inkomst och då utgår jag ifrån att du välsignar mig mer än när jag bara gav 10 procent”. Nej, så fungerar inte det bibliska givandet. Det borde väl han veta som pastor.

Lägg också märke till versen efter det Swärd hänvisar till. Där kom det där med ”olust eller tvång” igen och det sammanhanget har inget alls med tionde att göra. Välsignelsen från Gud kommer när vi är villiga att ge ”inte av olust eller tvång” utan bara av att ge. Änkans skärv är väl ett strålande exempel på vad Nya testamentet (NT) menar med att ge av det vi har.

Swärd skriver också att ”Gud har givit oss en grund för vårt givande genom tiondet”, men det är hans ”tolkning” eftersom han är pastor i en kyrka. Men det är inte grunden för givande enligt NT. Grunderna som Swärd stöder sig på gällde Gamla testamentets (GT) tid när ”templet” var Herrens och de som tjänade där skulle leva av tiondet. I dag är det ”våra kyrkor” och de som är med i kyrkan ger givetvis sina pengar dit, men i dag fungerar en kyrka utan att vara beroende av Gud, för så har vi format kyrkan. Så var det inte på GT:s tid.

Erna Berger-Sundin skriver att hon blivit rikt välsignad av att ge tionde. Jag har aldrig påstått motsatsen. Vad är det som säger att den som ger till ”allt gott verk” inte blir välsignad? Jag har inte heller påstått att tiondet är en nytestamentlig ordning, utan tvärtom. Ibland är det bra att läsa det som står i artikeln och inte svara på det som inte står där.

Att hänvisa till Malaki och den välkända uppmaningen att föra fullt tionde till ”förrådshuset” är vanligt hos de flesta som tror att ”templet” i GT är liktydligt med ”kyrkan” i dag. Men så är det inte. Gud bor ju inte i hus gjorda med händer står det i Apg 17:24 och för den intresserade så läs versen före och efter också, så blir sammanhanget klart. Har jag någonstans i min artikel fördömt tiondet? Nej, men jag har ifrågasatt om det i NT finns stöd för att ge tionde, och det finns det inte. De som påstår det är beroende av pengar för sin verksamhet. Men återigen... varför pratas det bara om pengar? Det andra då som hörde lagen till? Varför gör vi inte det?

Per-Olof Eurell är lite sarkastisk när han påstår att jag menar att ”kyrkan ska vara självfinansierad” och att jag inte ”är den enda som reagerar negativt när det talas om pengar och givande från predikstolen”. Var har han fått det ifrån? Åter igen en som läser in det som inte står i artikeln och som jag inte har påstått. Däremot har han helt rätt när han skriver att ”Några har... tolkat detta som att ge tionde inte har någon aktualitet för den nytestamentliga församlingen”. Där har vi ordet ”tolkat” igen. Vad mer ska vi ”tolka” som inte finns i NT men som vi skulle vilja att det fanns där? Varför räcker det inte bara att ta till sig det som faktiskt står i Guds Ord utan att påstå en massa annat som inte står där?

Han påstår vidare i sin utläggning att ”det är vårt gemensamma ansvar... att finansiera kyrkans verksamhet”. Jag utgår då ifrån att han menar ”församlingens verksamhet” vilket är helt bibelenligt. Men att finansiera ”kyrkor” på sådant sätt som jag beskrev i min artikel är inget som NT förespråkar eftersom NT inte uppmanar oss att bygga kyrkor. Det har vi själva hittat på!

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier