Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Sund karismatik förvandlar liv

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 17 nov 2022

Karismatik. Ett ord som väcker delade känslor bland troende. Sociologen Max Weber skriver att karismatik handlar om ”en auktoritet som kommer från en extraordinär och personlig gåva”. I en sekulär kontext menar man alltså att en karismatisk person är någon med en särskild utstrålning och gåva.

Men det är inte vad Bibeln syftar på när den talar om charisma (1 Kor 12:1–11). I en biblisk bemärkelse handlar karismatik kort och gott om den helige Andes gåvor, gåvor som är givna till församlingen med ett syfte: ett missionellt sådant. Jesus sade: ”När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen ...” (Apg 1:8).

Andens kraft syftar, enligt Jesus själv, till att hjälpa församlingen att utföra missionsuppdraget.

Någon sade till mig: ”Jag vill inte att församlingen ska bli så karismatisk så att det skymmer budskapet.” Ett uttalande som jag tror bygger på en felaktig förståelse av vad vårt budskap är, och som kanske också grundar sig i dåliga erfarenheter av hur gåvorna använts.

Evangeliet är inte bara goda nyheter från Gud utan också kraften från Gud – kraft att frälsa, hela, befria och upprätta en människas liv! Paulus säger i brevet till romarna (15:18–19) att han utfört sitt missionsarbete ”genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft”. Paulus säger alltså att han har förmedlat evangeliet genom ord, gärningar och Andens kraft.

Församlingen i Sverige har ofta varit bra på att förmedla evangeliet via ord, genom förkunnelsen. På samma sätt finns det många fina exempel på att kyrkan förmedlar evangeliet genom goda gärningar. Men hur är det med kraften i våra liv och församlingar?

I dag finns det åter ett stort andligt sökande i vårt land efter det övernaturliga. Och jag menar att sökande människor borde kunna erbjudas möjligheten att få svar på sitt sökande i en kyrka. Allmänt religiöst svammel och tal om goda värderingar räcker inte.

I stället för att gå till spåtanten eller ett medium borde sökande människor kunna komma till en kyrka i sitt närområde och få en profetisk hälsning. I stället för österländskt inspirerade meditationstekniker borde kyrkan kunna erbjuda förbön och betjäning i den helige Andes kraft.

För en tid sedan träffade jag en ung man som sökt i alla tänkbara andliga källor: tarotkort, medium, healing och shamanism. Efter ett lite längre samtal, där jag fick dela evangeliet, kollade han på mig med allvarlig min och sade: ”Jag vill också ta emot den helige Ande!”

Sagt och gjort, jag ledde honom i en omvändelsebön och han fick avsäga sig inblandning i det ockulta. Några veckor senare berättade han: ”Jag har testat allt, men aldrig upplevt en sådan kraft som kraften från den helige Ande!”

Varför är det viktigt med karismatik? Jo, för att sund karismatik förvandlar liv! Låt oss därför ta avstånd från varje form av manipulation och missbruk, men samtidigt inte bedröva den helige Ande genom att hindra tungotalet, profetian och de andra nådegåvorna. 

Låt oss i stället öppna styrelserum, konferenser, gudstjänster, hemgrupper – ja, varje samling i kyrkans regi – för den underbare helige Ande och hans gåvor!

I en biblisk bemärkelse handlar karismatik kort och gott om den helige Andes gåvor, gåvor som är givna till församlingen med ett syfte: ett missionellt sådant.

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00