Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Christian Wendesten Foto: Privat

Sju gåvor som öppnar dörren för evangeliet

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 15 dec 2022

Har du tänkt på hur stor skillnad en gåva kan göra? Nu i denna speciella tid är vi många som vill ge något som verkligen kan uppskattas, eller hur? De sju gåvor som presenteras i Romarbrevet 12:6–9 är fantastiska! De är givna för att vi ska ta emot och betjäna varandra i uppriktig kärlek.

Alla dessa gåvor är givna av nåd och används efter det mått av tro vi har fått. För att bättre förstå vill jag beskriva var och en av dem.

Vi börjar med profetians gåva. Den innebär att öppet tala ut sanningen. Det kan vara att se Guds plan och tanke för en viss person eller i en viss situation. Den som har den gåvan bör använda den i kärlek, annars är det risk att man blir en kritisk felfinnare. Där profetian används rätt blir frukten vägledning och uppbyggelse. Profetiskt tal kan liknas vid kroppens ögon.

Nästa gåva som nämns är gåvan att tjäna. Det innebär att betjäna och hjälpa varandra praktiskt. Den som har denna gåva visar sin kärlek genom att tjäna andra, och jag liknar denna gåva vid kroppens tjänstvilliga fötter.

Det är lika andligt att tjäna praktiskt som att predika när det görs med rätt motiv. ”Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar ska han tjäna med den kraft som Gud ger, så att Gud blir ärad i allt ...” (1 Petr 4:11).

Den tredje gåvan handlar om att undervisa. Det är en gåva att instruera och förklara Guds ord, och dessutom visa hur man kan tillämpa Bibelns sanningar i vardagen. Här är det viktigt att den som undervisar inte ändrar eller tolkar om Bibeln utifrån modernt tänkesätt. Påverkan av denna världens värderingar ger oss inte rätt att ändra på Guds ord.

Tvärtom. Det är Guds ord som ska förändra och förvandla oss! Det är bara genom överlåtelsen till Gud och förnyelsen av våra tankar som vi kan bli gåvor i Kristi kropp (Rom 12:1–2). Undervisningens gåva kan liknas vid kroppen öron.

Den fjärde gåvan är att förmana och uppmuntra. Min generation skulle kalla denna gåva för att ”sporra”, men den yngre generationen säger ”coacha”. Eller som tonåringarna säger: Vi behöver ”peppa” varandra mer.

Denna gåva att uppmuntra liknar jag vid munnen i kroppen.

Den femte gåvan är att ge generöst. Det är en gåva då man bidrar frikostigt med pengar eller materiella tillgångar. Alla dessa gåvor öppnar också upp hjärtan hos människor som ännu inte har tagit emot evangeliet. Ordspråksboken 18:16 säger att gåvor kan bli dörröppnare till inflytelserika personer.

Denna gåva kan liknas vid kroppen givande händer.

Den sjätte gåvan är förmågan att styra och leda. Denna gåva är som kroppens huvud, som ger rätt signaler i rätt tid till de andra delarna. En ledare som manipulerar med fel motiv kan slå ner modet på många. Men en ledare som styr och motiveras av Guds nåd och kärlek blir till stor välsignelse.

Denna gåva får de andra på rätt plats. Ledargåvan får också alla att gå mot samma mål.

Gåva nummer sju är medkännandets gåva – den som är barmhärtig och ger tid för tröst och läkedom i svåra stunder. Denna gåva är som hjärtat i kroppen. Den som har denna gåva är ofta glad och har förmågan att lyfta upp den som är nere, även om det kan ta lång tid.

För min del blev jag övertygad och överbevisad då jag såg Guds nåd och gåvor i människors liv. Detta ledde till att jag själv tog emot Jesus Kristus. Nu vill jag själv ge mina gåvor in i hans tjänst för att andra ska bli berörda av Guds kärlek och kraft.

Alla dessa gåvor öppnar också upp hjärtan hos människor som ännu inte har tagit emot evangeliet.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00