Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Hanna Bloom Foto: Privat

Lyd och förvandla

Bönekrönika · Publicerad 00:00, 27 apr 2023

Jag böjde mina knän vid sidan av sängen, precis som jag hade gjort så många gånger tidigare, och umgicks med min älskade Jesus. Han hade bara varit min Herre i drygt ett år. Innan dess kände jag honom bara som Frälsaren.

Året var 2001, jag var tjugo år gammal och hade åkt på min första missionsresa till Indien. Året som låg bakom hade varit det bästa i mitt liv. Jag hade upptäckt vad det kristna livet verkligen handlade om: att vandra med Jesus varje dag. Han hade mött mig, förvandlat mig och kallat mig att lämna allt jag kände till, för att följa honom.

Och jag hade sagt ja, vilket hade fört den där försiktiga frikyrkotjejen ända till södra Indien.

Med hörlurarna från min bandspelare på och lovsångskassetten spelandes för fullt, hör jag Herren säga: ”Jag vill lära dig de tre L:n.” Jag längtade och hungrade ständigt efter att höra från Gud, därför låg alltid mitt anteckningsblock och min penna precis bredvid mig.

Jag greppade pennan och gav klartecken till Herren att han kunde fortsätta, varpå han säger: ”Läs och förvandlas. Lyssna och förvandlas. Lyd och förvandla.”

Det var bara tre enkla meningar, men varje ord exploderade i mitt inre. Tre meningar som jag alltsedan dess har byggt hela mitt liv kring. Att läsa Guds ord och lyssna till Herdens röst är två otroligt viktiga och förvandlande områden, men i den här krönikan vill jag lyfta fram det sista: Lyd och förvandla.

Alla troshjältar vi kan läsa om i Bibeln finns med på grundval av sin lydnad. Noas lydnad gjorde att både mänskligheten och hela djurriket kunde fortsätta att fortplanta sig. Än i dag kan vi se regnbågen som ett tecken på Guds löfte att inget liknande någonsin skulle ske, men också som ett tecken på Noas lydnad.

Jerusalems murar byggdes upp tack vare Nehemjas lydnad. Det judiska folket räddades tack vare Esters lydnad. En hel stad omvände sig tack vare Jonas lydnad. Och hela den dåtida världen ”vändes upp och ner” eftersom några enkla män valde att lyda.

Sedan har vi förstås Jesus. Trots hans korta existens i fysisk form på jorden förvandlade han många människors liv. Han är vårt ultimata exempel på lydnad. Hans lydnad åstadkom en väg från sjukdom till helande, från bundenhet till frihet och till och med från död till liv.

Guds vilja har inte förändrats. Han vill fortfarande ”att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:4). Han vill fortfarande hela, upprätta och förvandla människors liv.

Nu vill han göra det genom dig och mig. Jesus säger: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). Apostlarna, och många generationer av gudsmän och gudskvinnor efter det, tog Jesu ord på allvar. De lydde och var alla med att förvandla andra människors liv och evighet.

Nu är det vår tur. Tack vare Jesu oändliga nåd är vi utvalda att få vara med och påverka, uppmuntra, förändra och till och med förvandla andra män­niskors liv och evighet. Så låt oss lyda och förvandla.

Det var bara tre enkla meningar, men varje ord exploderade i mitt inre. Tre meningar som jag alltsedan dess har byggt hela mitt liv kring.

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

Den gamla pingsteelden faller än

Bönekrönika ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Kor 4:20). Vid en städning i hemmet härom dagen kom... tisdag 30/5 00:00