Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
1 Samuelsboken 2:7

Världen idag

Det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna.

Bönekrönika · Publicerad 01:00, 23 okt 2017

I kyrkan beklagar vi oss ibland över sekulariseringen i samhället. Jag tror att det stora problemet i Sverige är sekulariseringen innanför kyrkportarna. Ett förytligande, som innebär att allt mindre tid läggs på bibelläsning och bön. Gudstjänsterna bör ha lättsmält föda och får inte vara för långa. "Lätt och lagom" verkar vara normen. I kyrkan ska man trivas och därför tar kyrkkaffet ofta mer tid i anspråk än själva gudstjänsten.

Visst är det viktigt med gemenskap. Kyrkkaffet betyder mycket för många och är ett bra sätt att få kontakt med nya människor. Det jag funderar över är att många verkar sitta som på nålar inne i gudstjänstlokalen och blir irriterade om mötet pågår för länge, medan man vid kaffeborden slappnar av, skrattar och pratar som om man ägde all tid i världen.

På kalas och fester tittar man sällan på klockan. Och väl nedsjunken i tv-soffan kan timmar lätt förspillas på underhållning och all tidspress verkar bortblåst. Om en gudstjänst blir tio minuter för lång sitter dock nerverna utanpå kroppen.

Varför finns det inte en djupare hunger efter andlig föda? Beror det på avsaknad av inspirerande och andefylld förkunnelse? Är det brist på andliga upplevelser och levande atmosfär som gör att kärleken till Ordet inte väckts till liv? Anden är ju nyckeln till Bibeln, och i tider av förnyelse har de kristna alltid blivit nyförälskade i Skriften.

Andlig ljumhet, däremot, leder till liknöjdhet. I stället för helig längtan, en passiv konsumtionskristendom och tragisk underhållningsmentalitet. Peptalk och roliga historier, i stället för ett andefött budskap med helig nerv.

Min känsla är att bibelkunskapen sjunkit oerhört i kristenheten de senaste trettio åren. Vad gör de andliga ledarna åt detta?

Många kyrkor arbetar hårt för att skapa "sökarvänliga gudstjänster", och det måste anses som lovvärt. Det konstiga är bara att i dessa koncept tonas ofta förkunnelsen ner. Det blir några korta, allmänna reflektioner över livet i stället för genomtänkt bibelutläggning.

Problemet är också att kyrkans medlemmar numera bara samlas till en gudstjänst i veckan. Om då detta enda tillfälle består av en timmas välregisserat program utan tid för bön och djupgående förkunnelse, uppstår en bristsituation. Församlingslivet blir ytligt.

Jag känner till kyrkor som växer kraftigt därför att de går en annan väg. De satsar på undervisning. Predikan som kan liknas vid ett källsprång som flödar fram och släcker hjärtats törst. Bibelstudier som tränger på djupet. Unga människor verkar dras till gudstjänster där man får fast föda och bibelordet är i centrum. Det känns hoppfullt.

Givetvis är det en stor utmaning att forma utåtriktade samlingar där vi enkelt presenterar den kristna tron. Men församlingen kan inte livnära sig på detta.

Var finns församlingsbibelskolorna? Varje någorlunda stor kyrka borde ha en kvällsbibelskola och utmana alla skrivna medlemmar att finnas med i den undervisningen.

Var finns bibelveckorna? Det finns duktiga bibellärare som kan vara med och skapa fest i församlingen genom riktiga fördjupningsveckor.

Om söndagens stora gudstjänst är det bästa tillfället att bjuda in nya människor, vänner och grannar som ännu inte har upptäckt Jesus, är det angeläget att den samlingen får kompletteras på något sätt. Vi behöver den uppbyggande församlingshögtiden med predikan som skapar andlig mättnad och tyngd.

Ta vård om församlingen och skydda den från förytligandets fara.

Trend: Allt fler judar flyttar till Israel

Imigration. Under 2021 har hittills fler än 20 000 judar anlänt till Israel för att bosätta sig i landet.... söndag 17/10 20:00

Återstart av luftförsvar tecken på helt nödvändig tillnyktring

Ledare Cirkeln sluts. I Världen idags allra första nummer (28/9, 2001) uppmärksammades riksdagens beslut... lördag 16/10 00:10

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett... lördag 16/10 00:00

2 700 år gammal toalett hittad i Israel

Israel. Vid arkeologiska utgrävningar i Jerusalem påträffades nyligen en cirka 2 700 år gammal toalettstol.... söndag 17/10 14:00

En helt vanlig söndag i Istanbul

Missionsglimten Jag bor i Istanbul, Turkiet, tillsammans med 15 miljoner andra. 98 procent av dem är muslimer och... lördag 16/10 00:00

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora... fredag 15/10 00:10
E-tidning
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier