Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

En helt ny känsla av symfoni och samspel.

Arbetslivskrönika · Publicerad 00:10, 18 mar 2020

Utifrån vilket perspektiv brukar du läsa Efesierbrevet 4? ”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band […] Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare …” (4:3,11).

Det är nog inte helt ovanligt att vi tänker på kyrkan och den samlade församlingen när vi läser om de fem tjänstegåvorna och hur Kristi kropp byggs upp. Men vore det inte konstigt om inte Guds avsikt var att vi även bör tillämpa dessa gåvor i vårt arbetsliv? Det är mycket tid vi lägger på arbete på olika sätt, och arbete – tjänst – är en av våra grunduppgifter och ingår i Guds plan.

Alan Hirsch, hemmahörande i Australien och författare och ledare i den missionella rörelsen, menar att vi kan tillämpa gåvorna i arbetslivet – exempelvis när vi bygger team i våra organisationer. Om dessa fem gåvor får samverka på rätt sätt kommer vi att få uppleva en helt ny känsla av symfoni och samspel.

Alan pekar på, utifrån ett kyrkligt historiskt perspektiv, vad som händer när vi inte lyckas få alla fem gåvor i funktion: vi skapar blinda fläckar och obalans i enheten.

Aposteln är den äventyrliga och framtidsinriktade pionjären och entreprenören. Profeten har en stark intuition över vad som är rätt och fel, vakar över rättvisan och ifrågasätter status quo. Evangelisten är den relationsinriktade nätverksbyggaren som ”drar in” människor och strävar efter gemenskap. Herden vårdar, formar och fostrar, ger näring och betonar helheten och gemenskapen. Läraren är intellektuell och filosofisk, nyfiken, förmedlar vishet och tränar och utbildar.

Tillsammans utgör de en sund symfoni, men var och en för sig blir det lätt obalans. Exempelvis behöver aposteln, som initierar nya idéer och går fort fram, herden och läraren som säkerställer att människor tas om hand i stället för att bli använda. Läraren i sin tur, kan bli dogmatisk eller torrt intellektuell i avsaknad av de övriga funktionerna. Och så vidare.

Jag satt nyligen i ett samtal med en man som är ansvarig för ett team. Han hade kommit till insikt om att merparten av de personer han hade rekryterat till teamet i stort sett var en kopia av honom själv. Det här är inte ett helt ovanligt fenomen och kan i sin tur leda till likformighet, brist på nytänkande och stagnation.

Om vi ska lyssna till Guds vishet, så är vägen till en sund och framgångsrik enhet att vi har insikt om våra gåvor och inser att alla fem gåvorna måste samverka.

Är du medveten om dina gåvor? Hur ser de team ut som du är delaktig i? Vad skulle hända om du aktivt sökte dig till personer som förmodligen kompletterar och stärker dig? Eller om du är teamledare i en organisation: Vad skulle hända om du medvetet förde samman människor utifrån ett tjänstegåvoperspektiv?

Jag tror att det finns en stor kraft i dessa gåvor som Gud har gett oss, även i vårt arbetsliv.

Vad skulle hända om du aktivt sökte dig till personer som förmodligen kompletterar och stärker dig?

Sebastian Stakset öppnar socialt center i Östervåla

Missbruksvård. Ett hem med omsorg och stöd till unga tjejer som vill leva ett drogfritt liv. Det är målet när... tisdag 20/10 16:50

Regeringen för krig mot familjernas valfrihet

Ledare Det vore fel att säga att barnomsorgen står i centrum av den politiska debatten. Om något är det... tisdag 20/10 00:00

Bön om skräddarens visdom

Böneskolan Det finns en risk att fatta för snabba beslut i frågor som får stora konsekvenser utan att först ha... tisdag 20/10 00:00
E-tidning
Senaste magasinen