Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Annonsera

Annonsavdelningen
018-430 40 70

Besöksadress:
Världen idag
c/o Mediastöd, Datorgatan 1, vån 3
561 33 Huskvarna

Lars Magnusson
marknadschef 
0707-58 24 01 
018-430 40 75
lars.magnusson@varldenidag.se

Johanna Köllerfors
säljare
0768-69 10 54
018-430 40 72
johanna.kollerfors@varldenidag.se

E-post 
annons@varldenidag.se
predikoturer@varldenidag.se
familj@varldenidag.se

Prislistor
Priser och annonsformat för papperstidningen
Priser och annonsformat till webbsidan


Teknisk information för annonser till huvudtidningen

För att säkerställa en korrekt återgivning av annonser ber vi er följa nedanstående instruktioner.

Format
Vi tar emot tryckoptimerade PDF-filer där typsnitten är inkluderade. PDF-filen ska vara korrekt enligt V-TAB:s specifikationer. Alla typsnitt måste inkluderas i filen och får endast vara av typen PostScript typ 1 och open type. True Type accepteras ej utan måste konverteras till textkonturer.

Mått
Annonsdokumentet ska ha samma mått som det bokade utrymmet.

Färger
Färgannonser ska vara skapade med CMYK för fyrfärgsseparering. Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat materialet.

Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 240 dpi och streckbilder ska ha en upplösning på 600-1200 dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text får inte överstiga 240 procent. Bilder och färger bör anpassas för en viss punktförstoring.

Färgprofilen ISOnewspaper26v4.icc ska vara inbäddad i alla bilder samt även användas som arbetsfärgrymd i layoutprogrammet.

Övrigt
Det är bra att ha i åtanke att tidningstryck ibland har en del misspass vilket gör att till exempel negativ text på fyrfärgstryckta ytor kan göra texten oläslig, beroende på tjocklek och teckengrad vid val av typsnitt.

Inställningsfiler för färger, PDF-export med mera finns på www.v-tab.se/tjanster/farginstallningar-dagspress

Fler råd kring annonsproduktion finns på Tidningsutgivarnas hemsida dagspress.se.

 

Teknisk information för annonser till magasin

För att säkerställa en korrekt återgivning av annonser ber vi er följa nedanstående instruktioner.

Format
Vi tar emot tryckoptimerade PDF-filer där typsnitten är inkluderade. PDF-filen ska vara korrekt enligt V-TAB:s specifikationer. Alla typsnitt måste inkluderas i filen och får endast vara av typen PostScript typ 1 och open type. True Type accepteras ej utan måste konverteras till textkonturer.

Mått
Annonsdokumentet ska ha samma mått som det bokade utrymmet.

Färger
Färgannonser ska vara skapade med CMYK för fyrfärgsseparering. Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat materialet.

Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 300 dpi och streckbilder bör ha en upplösning på 1200 dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text ska inte överstiga 300 procent.

Färgprofilen Coated FOGRA39 (ISO 12674-2:2004) ska vara inbäddad i alla bilder samt även användas som arbetsfärgrymd i layoutprogrammet.

Övrigt
Inställningsfiler för färger, PDF-export med mera finns på www.v-tab.se/tjanster/farginstallningar-magasin

Senaste numret
Mest lästa just nu

Han kör sitt eget race, vad ska jag göra?

Familjefrågan Jag är änka sedan många år. För två år sedan träffade jag en ny man, som varit med om en skilsmässa där han blev lämnad. Problemet är att han ofta...

Hur jag har det i dag avgör inte vad jag kommer att bli i framtiden.

Arbetslivskrönika Människan är fantastisk! Gud har skapat oss med en inneboende förmåga till förändring. Djur förblir i allt väsentligt som de är. En katt, en hund, en...