Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Annonsera i våra tidningar

Annonsavdelningen

018-430 40 70

annons@varldenidag.se

Besöksadress:
Världen idag c/o Mediastöd
Datorgatan 1, vån 3
561 33 Huskvarna

Johanna Köllerfors
säljare
0768-69 10 54
018-430 40 72
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Johanna Köllerfors

Teknisk information

Färdigt original skickas som PDF eller JPG i upplösning 240 dpi för dagstidning samt 300 dpi för magasin. Färgmaterial ska levereras i CMYK. Typsnitt ska vara inkluderade eller konverterade till konturtecken.

Vid leverans via mejl bör tunga filer komprimeras med zip-komprimering.

För dagstidning använder vi färgprofilen ISOnewspaper26v4.icc och för magasin Coated Fogra39. Dessa kan laddas ner på: v-tab.se/tjanster/farginstallningar-dagspress respektive v-tab.se/tjanster/farginstallningar-magasin

Världen idag tillåter ej redaktionell text i annonser (med undantag för Native – artikelannonser). Ansvarig utgivare har, med stöd av tryckfrihetsförordningen, alltid rätt att avgöra vad som publiceras.