Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Annonsera i våra tidningar

Annonsavdelningen

018-430 40 70

annons@varldenidag.se

Besöksadress:
Världen idag c/o Mediastöd
Datorgatan 1, vån 3
561 33 Huskvarna

Johanna Köllerfors
säljare
0768-69 10 54
018-430 40 72
johanna.kollerfors@varldenidag.se

Teknisk information

Färdigt original skickas som PDF eller JPG i upplösning 240 dpi för dagstidning samt 300 dpi för magasin. Färgmaterial ska levereras i CMYK. Typsnitt ska vara inkluderade eller konverterade till konturtecken.

Vid leverans via mejl bör tunga filer komprimeras med zip-komprimering.

För dagstidning använder vi färgprofilen ISOnewspaper26v4.icc (eller motsvarande) och för magasin Coated Fogra39. Dessa kan laddas ner här:
Färginställningar för dagspress
Färginställningar för magasin

Världen idag tillåter ej redaktionell text i annonser (med undantag för Native – artikelannonser).

Ansvarig utgivare har, med stöd av tryckfrihetsförordningen, alltid rätt att avgöra vad som publiceras.